Jak komunikować Znak DBP

Aby odpowiednio komunikować Zna DBP należy pamiętać o podstawowych zasadach:

 

1. Eksponuj tabliczkę z logiem DBP + opisem oferty, której dotycyzy znak, przykład: 

    znak górecznik

2. Eksponuj certyfikat w widocznym miejscu, przykład:

    ceryfikat lido

3. Na swojej stronie internetowej, zamieść wersję Znaku z dokładnym wskazaniem jakiej oferty dotyczy i zlinkuj ją z ofertą na stronie dbpoleca.barycz.pl (do pobrania na dysku - KLIKNIJ TUTAJ), przykład:

tabliczka pion         tabliczka poziom

4. Zamieść logo DBP (pobierz TUTAJ) na swoich produktach, które otrzymały Znak, przykład:

zdjsiw2  zdjsiw1

5. Zamieść logo DBP na swoich materiałach promocyjnych, tak aby nie budziło wątpliwości jakiej oferty dotyczy, przykład:

zdjsiw3

6. Zamieść button DBP (pobierz TUTAJ) i zlinkuj ze swoją wizytówką lub ofertą, która posiada znak na dbpoleca.barycz.pl

button_dbp_wiecej (1)

 

Jeżeli otrzymasz Znak DBP wyślemy go do Ciebie elektornicznie, wraz z tabliczką odpowiadającą kategorii Twojej certyfikowanej oferty.

 

Uwaga! Prawo do korzystania ze Znaku "Dolina Baryczy Poleca" w celu promocji produktów i usług z Doliny Baryczy mają wyłącznie podmioty, którym prawo do posługiwania się Znakiem przyznała Kapituła Znaku. Fakt ten został potwierdzony stosownym certyfikatem oraz umową lecencyjną, zawartą na czas określony (okres 1 roku) pomiędzy Stowarzyszeniem "PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy" (administrator, licencjodawca) a uprawnionym podmiotem (użytkownikiem/licencjobiorcą).

 

Znak musi być promowany tak aby jednoznacznie wskazywał jaka oferta jest certyfikowana. Certyfikujemy konkretne produkty lub usługi a nie całą firmę.

 

Wykorzystane logo przez podmioty trzecie w celu promocji systemu i Znaku "Dolina Baryczy Poleca" wymaga każdorazowo zgody Administratora. W tym celu prosimy o wysłanie zapytania na adres: partnerstwo@nasza.barycz.pl.

 

W przypadku, gdy firma/oferta, która wcześniej posługiwała się znakiem i wnowej edycji nie otrzymała znaku DBP, prosimy o ściągnięcie, usunięcie wszelkich oznaczeń na budynkach, internecie, samochodach, innych gdyż posługiwanie się logiem bez certyfikatu jest zabronione. Prosimy o zwrot tabliczek na budynku.

 

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ - pokazuje jak w umiejętny sposób wykorzystywać logo oraz w jaki sposób reprezentować firmę oraz jej produkty na rynku.

 

Znak jest chroniony w Urzędzie Patentowym.