Warunki certyfikacji ofert ubiegających się o Znak Dolina Baryczy Poleca

UWAGA o Znak może ubiegać się oferta dostępna/funkcjonująca co najmniej od roku!

 

Chcesz ubiegać się o Znak Dolina Baryczy Poleca? Przeczytaj więcej o zobowiązaniach Użytkowników Znaku/Kandydatów do Znaku oraz Administratora (kliknij TUTAJ).

 

Warunki podstawowe - w każdej kategorii indywidualnie zwracamy uwagę na:

1. PRODUKTY NIEPRZETWORZONE np.ryby (karp), owoce, warzywa
- opis procesu powstania produktu(ów)/integrowany, eko, tradycyjny charakter produkcji w przypadku karpia informacje o płuczce, magazynowaniu, dostępności – sprzedaż bezpośrednia / hurtowa w przypadku warzyw owoców informacje chłodni, sposobie konfekcjonowania lub oznaczenie opakowań zbiorczych
- można pokazać zdjęcia, filmik,załączyć materiały własne lub przekierowanie na stronę podmiotu
- informację w jakisposób weryfikuje się wysoką jakość tj. np.: utrzymanie stałych parametrów – kontrolę jakości i/lub
jakie instytucje kontrolują procesjakości, jakie zdobyte certyfikaty
- szczególne cechy dotyczące uprawy warzyw, owoców

Więcej informacji o produktach nieprzetworzonych - kliknij TUTAJ

 

2. PRODUKTY PRZETWORZONE, SPOŻYWCZE I REKODZIEŁO np.: pieczywo, oleje, miody, przetwory, rękodzieło
- skąd pochodzi produkt, komponenty (podstawowe, decydujące o specyfice produktu)
- opis procesu powstania produktu(ów)/integrowany, eko , rzemieślniczy, tradycyjny charakter produkcji
- można pokazać zdjęcia, filmik, załączyć materiały własne lub przekierowanie na stronę podmiotu
- informację w jakisposób weryfikuje się wysoką jakość tj. np.: utrzymanie stałych parametrów – kontrolę jakości i/lub jakie instytucje
kontrolują procesjakości, jakie zdobyte certyfikaty.
- określenie pochodzenia surowców (bez GMO, bez polepszaczy, kontrole,zgodność produktu z etykietą).

Prosimy zwrócić uwagę na: wyjątkowe cechy produktu – opisane indywidualne cechy produktów, co czyni, że wyróżnia się na rynku spośród innych tego typu produktów, co możemy polecić w produkcie Klientowi

Więcej informacji o produktach przetworzonych, spożywczych i rękodziele - kiknij TUTAJ

 

3. USŁUGIGASTRONOMICZNE na bazie produktów lokalnych
- dostępne w stałej lub sezonowej (min. 3 mies.) ofercie min. 2 potrawy lokalne/regionalne w których podstawowym składnikiem jest półprodukt/ surowiec pochodzący z obszaru (w przypadku ryb - potrawy z ryby słodkowodnych ze stawów, w tym jedna z karpia)
- w przypadku dań na wynos z dłuższym okresem spożycia - przetworów informacja na etykiecie o pochodzeniu surowcowa (logo DBP jeśli dotyczy i stanowi co najmniej 20% składu), składzie, terminie trwałości
- dostępne w stałej lub sezonowej (min 3 m. ) ofercie inne lokalne produkty: soki, piwo, wino, pieczywo, przetwory owoców i/ lub warzyw, oleje itd. Należy określić pochodzenie półproduktów/surowców lokalnych
- informacja w jakisposób weryfikuje się wysoką jakość tj. utrzymanie stałych parametrów – kontrolę jakości i/lub jakie instytucje kontrolują proces jakości, certyfikaty.

Więcej informacji o usługach gastronomicznych - kliknij TUTAJ

 

4. USŁUGI NOCLEGOWE
- opisujemy ofertę dostępną w stałej lub sezonowej (min. 3 mies.) ofercie noclegów dla turysty indywidualnego
- informacja w jaki sposób weryfikuje się wysoką jakość tj. utrzymanie stałych parametrów – kontrolę jakości i/lub jakie instytucje kontrolują procesjakości, certyfikaty

Więcej informacji o usługach noclegowych - kliknij TUTAJ

 

5. USŁUGI EDUKACYJNE 
- dostępne w stałej lub sezonowej (min. 3 mies.) ofercie zajęcia edukacyjne o tematyce regionalnej -zweryfikowane i systematycznie sprawozdawane przez stronę www.edukacja.barycz.pl
- obowiązkowa mapa obszaru DBP z atrakcjami turystycznymi i/lub kącik z materiałami o regionie – mapami przewodnikami, informacje o dostępnych aplikacjach, bezpłatne materiały o atrakcjach, usługach – w przypadku oferty w ośrodkach stacjonarnych
- informacja w jakisposób weryfikuje się wysoką jakość tj. utrzymanie stałych parametrów – kontrolę jakości i/lub jakie instytucje kontrolują procesjakości, certyfikaty
- bezpieczeństwo na zajęciach – w jaki sposób się dba o bezpieczeństwo na zajęciach

Więcej informacji o usługach edukacyjnych - kliknij TUTAJ

 

6. USŁUGI REKREACYJNE wypożyczalnie, łowiska, oferta przewodników
- usługa ma związek z regionem/miejscową historią/tradycją/kulturą/przyrodą jest świadczona na obszarze lub w całości musi być poświęcona Dolinie Baryczy
- rzetelna informacja o usłudze (opisująca usługę dokładnie izgodnie z ze stanem rzeczywistym oraz warunki korzystania z oferty dokładny opis usługi), galeria dokładnie oddająca charakter usługi, sprzętu
- bezpieczeństwo na zajęciach – w jakisposób się dba o bezpieczeństwo na zajęciach
- potwierdzenie posiadania zezwoleń, certyfikatów, koncesji, posiadanie odpowiednich kwalifikacji - dokumenty potwierdzające zachowywanie wymaganych standardów jakości i bezpieczeństwa, licencje, zezwolenia tj. uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie turystyki kajakowej, rowerowej, przewodnickiej, nr weterynaryjny na prowadzenie łowiska
- uznanie klientów – podziękowanie, wysoka jakość potwierdzona opiniami

Więcej informacji o usługach rekreacyjnych - kliknij TUTAJ

 

7. USŁUGI KULTURALNE oferta zespołów, muzea
- usługa ma związek z regionem/miejscową historią/tradycją/kulturą/przyrodą jest świadczona na
obszarze lub w całości musi być poświęcona Dolinie Baryczy.
- rzetelna informacja o usłudze (opisująca usługę dokładnie izgodnie zze stanem rzeczywistymoraz warunki korzystania z oferty dokładny opis usługi), galeria dokładnie oddająca charakter usługi – zasad
korzystania, upublicznione zostały zasady korzystania z oferty
- bezpieczeństwo na zajęciach – w jakisposób się dba o bezpieczeństwo na zajęciach

Więcej informacji o usługach kulturalnych - kliknij TUTAJ