Regionalny System Promocji Dolina Baryczy Poleca

System promocji „Dolina Baryczy Poleca” powstał w roku 2008 z potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców regionu z inicjatywy organizacji pozarządowych i osób fizycznych, zainteresowanych wspieraniem zrównoważonego rozwoju Doliny Baryczy.

Oznakowanie wyjątkowych produktów i usług wysokiej jakości sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi (ekorozwojowi) regionu w oparciu o potencjał lokalnej przedsiębiorczości wytwórców, producentów i usługodawców, tradycji, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz wartości przyrodniczo-krajobrazowych Doliny Baryczy ma się przyczyniać do:

 

* wspierania sprzedaży lokalnych produktów i usług przyjaznych środowisku

* promocji oferty turystycznej Doliny Baryczy

* kształtowania gospodarczych podstaw ochrony przyrody

* mobilizowania na rzecz współpracy, ekorozwoju i zwiększania przyjazności dla środowiska wyróżnionej Znakiem oferty.

 

Celem systemu „Dolina Baryczy Poleca” jest również wspieranie aktywnych postaw służących powstawaniu i rozwijaniu produktów lub usług bazujących na specyfice obszaru Doliny Baryczy oraz nawiązywaniu współpracy i animowaniu działań na rzecz ochrony środowiska.

Wyróżnione Znakiem produkty i usługi tworzą różnorodną, bogatą i ciekawą ofertę turystyczną Doliny Baryczy i przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku regionu, jego renomy i rozpoznawalności w kraju i poza jego granicami.

Na markę Znaku jak i całego regionu wpływają przede wszystkim wysoka jakość oferowanych pod Znakiem „Dolina Baryczy Poleca” produktów i usług, ich przyjazność dla środowiska, silny związek z regionem, miejscową historią, tradycją, kulturą przyrodą. Bardzo duże znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku mają również osoby lokalnych producentów i usługodawców, pracujących zgodnie na wspólny sukces, rozpoznawalność Znaku, traktujący swoją pracę jak pasję a nie wyłącznie sposób zarabiania pieniędzy. Łączy ich chęć współpracy, wzajemnego rekomendowania swojej oferty, dbania o przyjazność dla środowiska i troska o zachowanie i promocję dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Doliny Baryczy.    

O prawo do Znaku mogą starać się osoby fizyczne zamieszkałe oraz podmioty mające siedzibę na obszarze Doliny Baryczy (tj. z terenu gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Twardogóra, Żmigród – województwo dolnośląskie oraz Przygodzice, Odolanów, Sośnie – województwo wielkopolskie). Szczegółowy opis dotyczący sposobu ubiegania się o Znak znajduje się w zakładce Oznakuj swój produkt/usługę//Zasady przystąpienia do Znaku „Dolina Baryczy Poleca//Droga do otrzymania Znaku. 

Znak "Dolina Baryczy Poleca" jest zarządzany przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, które kreuje, realizuje i pozyskuje finansowanie na działania skierowane do producentów i usługodawców w ramach systemu. Użytkownicy Znaku korzystają ze wspólnej, zintegrowanej promocji, uczestniczą w wydarzeniach promocyjnych na korzystnych warunkach, biorą udział w spotkaniach integracyjnych, wyjazdach studyjnych, szkoleniach i warsztatach.

Wielu z nich, dzięki posiadaniu Znaku "Dolina Baryczy Poleca", miało większe szanse na  dofinansowanie rozwoju oferty w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy (PROW 2007-2013) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Doliny Baryczy (PO RYBY 2007-2013), a także Lokalnej Strategii Rozwoju Doliny Baryczy (2014-2020), z ktorej liczni skorzystali.