Lista Produktów Tradycyjnych

Krajową Listę Produktów Tradycyjnych utworzono na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

 Na Listę wpisywany jest produkt, którego jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji.

  • Za tradycyjne uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Produkt ubiegający się o taki wpis powinien ponadto stanowić element tożsamości społeczności lokalnej i należeć do dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi.
  • Z wnioskiem o wpis na Listę występuje producent.
  • Na Listę wpisywany jest tylko produkt, a nie producent. Poprzez fakt uzyskania wpisu produktów na LPT, producenci nie nabywają żadnego prawa ani do ochrony, ani do promocji wpisanych produktów jako własnych.
  • Za weryfikację wniosku o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych odpowiedzialny jest marszałek województwa. który przed dokonaniem oceny zwraca się do izby gospodarczej, zrzeszającej producentów produktów regionalnych i tradycyjnych  z prośba o wyrażenie opinii (najczęściej tą izbą jedst Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego). Następnie wniosek przesyłany jest do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister jest odpowiedzialny za prowadzenie i uaktualnianie Listy Produktów Tradycyjnych. Lista jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra (raz w roku) oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (na bieżąco).

Jednym z głównych celów powstania tej listy jest promocja i rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami na terenie kraju, po to, aby następnie móc je skuteczniej promować  także za granicą. 

 

Dotychczas na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych wpisanych jest już prawie 1300 produktów (stan: 08.08.2014), a wnioski o wpis kolejnych stale napływają do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Produkty ze Znakiem "Dolina Baryczy Poleca" na Ministerialnej Liście Produktów Tradycyjnych:

* karp milicki (wnioskodawca: PZB Stawy Milickie)

* syrop malinowy z Doliny Baryczy (wnioskodawca: Andrzej Łaniak)

 

Produkty bez Znaku z Doliny Baryczy na Ministerialnej Liście Produktów Tradycyjnych:

* miód wielokwiatowy z Doliny Baryczy (wnioskodawca: Piotr Czajkowski)

* chleb gogołowicki (wnioskodawca: Jan Procajło)

 

pełna LISTA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH

przydatne AKTY PRAWNE

 

źródło: www.produkty-tradycyjne.pl