KORZYŚCI z posiadania Znaku „Dolina Baryczy POLECA”:

 • Członkostwo w elitarnym gronie najlepszych producentów i usługodawców regionu!
 • Możliwość promowania oferty za pomocą Znaku Dolina Baryczy Poleca
 • Wyróżnienie, preferencyjne odsłony  na stronie dbpoleca.barycz.pl
 • Dodatkowa forma promocji dla przedsiębiorców:
  •  w aplikacji – bezpośrednie komunikowanie ofert klientom, udział w karcie lojalnościowej,
  • na strona turystycznej dolinabaryczy.travel,
  • w przewodniku o Dolinie Baryczy,
  • na mapkach turystycznych,
  • kampanie na portalach społecznościowych,
  • inne jak: ulotki, targi, wydawnictwa
 • Preferencyjne warunki powstania lub rozwoju działalności
 • Udział w promocji Dni Karpia
 • Dodatkowa wiedza dla przedsiębiorców (warsztaty, wyjazdy, dobre praktyki, zaangażowanie Kapituły w proces doradczy i monitorujący)
 • Współpraca między podmiotami – wzmacnianie kontaktów,  współpraca w zakresie komponowania wspólnych ofert.