Edukacja regionalno-przyrodnicza nad stawmi w Rudzie Żmigrodzkiej

Opis usługi

Wyjątkowe zajęcie edukacyjne o tradycji rybactwa oraz przyrodzie w Doliny Baryczy z elementami ekologii prowadzone są nad malowniczymi stawami, w obrębie rodzinnego Gospodarstwa Rybackiego "Ruda Żmigrodzka", przez córkę właścicieli gospodarstwa. Zajęcia edukacyjne skierowane są głównie do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, ale mamy również ofertę dedykowaną grupom seniorów. Idealnie wpisują się w ramy programu "Edukacja dla Doliny Baryczy”. Lekcje w terenie odbywają się na trasie ścieżki przyrodniczej wokół największego stawu w gospodarstwie (53 ha), z przystankami wytyczanymi przez tablice dydaktyczne, a zimą lub w razie niepogody w Karczmie Rybnej „Ruda Żmigrodzka”. Warsztaty często prowadzone są pod dachem drewnianej wiaty do celów dydaktycznych (wiata na 50 osób). W trakcie zajęć grupy dzieci lub dorosłych poznają historię i specyfikę rybactwa na obszarze Doliny Baryczy oraz zawodu rybaka śródlądowego. Uczestnicy wycieczki wszystkimi zmysłami mogą poznać florę i faunę stawów, a także dokarmiać daniele pasące się w zagrodzie obok karczmy rybnej. Forma i treść zajęć, dopasowana odpowiednio do danej grupy wiekowej, realizuje wybrane podstawy programowe kształcenia ogólnego. Do dyspozycji grupy są lornetki, atlasy zwierząt i roślin, eksponaty, tablice dydaktyczne na ścieżce, karty pracy. W ramach wycieczki proponujemy również kilka wariantów wyżywienia z Karczmy Rybnej, w tym pieczenie kiełbasek nad ogniskiem. Dostęp do aktualnych ofert znajduje się na stronie www.ryby.raftowicz.pl/edukacja

Usługa z Doliny Baryczy

Oferta zajęć edukacyjnych w terenie bezpośrednio związana jest z Doliną Baryczy. Z jednej strony odbywa się na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, Natura 2000, a z drugiej tematy zajęć ściśle wiążą się z florą i fauną regionu, historią i rozwojem Doliny Baryczy oraz specyfiką rybactwa śródlądowego. Zielone lekcje obejmują także zagadnienia związane z ekologią i zachowaniem bioróżnorodności ekosystemów charakterystycznych dla Doliny Baryczy. Oferta realizowana jest w ramach programu Edukacja dla Doliny Baryczy. Więcej na http://edukacja.barycz.pl/zasoby/?p=104&id_obiekt=162

Co wyróżnia usługę

Proponowana oferta edukacyjna w terenie jest wyjątkowa ze względu na miejsce jej realizacji - karpiowe gospodarstwo rybackie w Dolinie Baryczy. Gdzie się nie rozejrzeć - woda :) Uczestnicy wycieczki mają okazję przyjrzeć się z bliska jak wygląda i funkcjonuje staw, jakie rośliny i zwierzęta występują w okolicy, przejść się groblą i poobserwować przez lornetkę ptaki i inne zwierzęta, dotknąć czy powąchać roślin, karmić daniele, zobaczyć z bliska żywą rybę. Uczymy poprzez obserwację ale również i zabawę. Ruch na świeżym powietrzu to podstawa, a my dodatkowo dbamy aby dzieci i młodzież miały czas na swobodną zabawę. Również tematyka zajęć - rybactwo śródlądowe, historia i przyroda Doliny Baryczy, zachowanie bioróżnorodności a gospodarka rybacka, flora i fauna środowiska wodnego - przekazywana w formie interdyscyplinarnych modułów, jest unikatowa i wpisuje się w podstawy programowe poszczególnych klas. Na zajęciach poruszamy również tematykę ochrony środowiska, w szczególności ochrona wód, świadome zakupy oraz odnawialne źródła energii w praktyce - na przykładzie paneli fotowoltaicznych , punktu ładowania aut elektrycznych i pojazdu elektrycznego. Co więcej bliskość Karczmy Rybnej zapewnia sprawny i elastyczny dostęp do atrakcyjnego, zbilansowanego kateringu (możliwość wybrania wariantu dania rybnego). W razie niepogody można się schronić pod dachem karczmy i ciekawie spędzić czas korzystając z jej udogodnień.

Przyjazność dla środowiska

Nasze zajęcia edukacyjne są przyjazne dla środowiska: - edukacja dzieci i młodzieży m.in. o zachowaniu bioróżnorodności, odnawialnych źródłach energii, lokalnej i globalnej ochronie środowiska - zajęcia uwrażliwiające uczestników na piękno przyrody i wpływ człowieka na środowisko (stawy, zagroda z danielami); - zarówno gospodarstwo jak i karczma rybna zasilane są w całości prądem z odnawialnego źródła energii (paneli fotowoltaicznych); - korzystanie z oferty kateringowej Karczmy Rybnej, gdzie wykorzystywana jest ekologiczna pompa ciepła, gdzie segreguje się odpady, oddaje do skupu zużyty olej, korzysta z lokalnych produktów (krótkie łańcuchy dostaw); - korzystanie z infrastruktury gospodarstwa, które prowadzone jest w sposób ekologiczny (wysokiej jakości zboża jako pokarm ryb, bez GMO, bez chemii i antybiotyków) z zachowaniem bioróżnorodności, ryby w stawie i daniele w zagrodzie pod ochroną weterynarza, z zachowaniem zasad dobrostanu.

Przyjazność dla Klienta

-Edukacja w terenie prowadzona jest przez córkę właścicieli gospodarstwa rybackiego i karczmy rybnej, która od lat związana jest z tym miejscem i Doliną Baryczy. -Pracowała z dziećmi już od młodzieńczych lat (obozy żeglarskie, harcerstwo), a aktualnie swoją pasją do przyrody i regionu stara się zarażać młode pokolenia w trakcie zielonych lekcji. -Wyższe wykształcenie prowadzącej zajęcia oraz jej umiejętności interpersonalne przekładają się na dobrą komunikacją nie tylko z dziećmi, ale i pedagogami. -Atutem prowadzącej jest też jej elastyczne podejście do programu zajęć. -Oferta edukacyjna w Gospodarstwie Rybackim podlega monitorowaniu i stałej kontroli jakości w ramach realizacji programu "Edukacja dla Doliny Baryczy". -Ponadto opiekunowie dzieci mogą zamieszczać swoje opinie na www.eduakcja.barycz.pl jak i na facebooku Edukacja nad stawami czy Google lub wysyłając maila na edukacja@raftowicz.pl, dzięki czemu możemy na bieżąco reagować. -Dla zachowania bezpieczeństwa, dzieci poruszają się tylko wytyczonymi szlakami i tylko pod opieką Edukatora oraz opiekunów. -Ponadto plac do prowadzania zabaw z dużą piaskownicą ogrodzony jest z trzech stron, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad grupą. Edukator wyposażony jest w apteczkę oraz przeszkolony z udzielania pierwszej pomocy.

Do kogo jest skierowana usługa

Grupy od 20 do 50 osób: przedszkola, szkoły, licea, uniwersytety III wieku, zorganizowane grupy dorosłych.

Dostępność dla klientów indywidualnych

Tylko okazjonalnie.

Dostępność dla grup zorganizowanych

TAK, od poniedziałku do soboty; W tygodniu w godz. 9:00 do 15:00, soboty w dowolnych godzinach.

Internet

TAK (w Karczmie Rybnej)

Języki obce

angielski

Oferta dodatkowa

plac zabaw przy karczmie (kącik zabaw w razie niepogody w karczmie), "dzika" piaskownica, zagroda z danielami, wieżyczka obserwacyjna przy paśniku, duży plac idealny do zabaw na świeżym powietrzu, możliwość zorganizowania ogniska, zestaw do zabaw na świeżym powietrzu (piłki, woreczki, itp.), lornetki, atlasy o roślinach i zwierzątach, tablice dydaktyczne na ścieżce przyrodniczej, sklepik z gadżetami w karczmie rybnej

Dni oraz godziny otwarcia

Od poniedziałku do soboty; W tygodniu w godz. 9:00 do 15:00, w soboty w dowolnych godzinach.

Usługa dostępna: cały rok

Opinie klientów

Edukacja nad stawami "Ruda Żmigrodzka" Lidia Jażdżewska
Radziądz ul. Żmigrodzka 20
55-140 Żmigród
Tel: 881 778 707
E-mail: edukacja@raftowicz.pl
www.ryby.raftowicz.pl/edukacja

Wizytówka podmiotu z ofertami

Punkty świadczenia usług:

Gospodarstwo Rybackie "Ruda Żmigrodzka"
ul. Bielika 1
55-140 Ruda Żmigrodzka
Tel: 881 778 707
E-mail: edukacja@raftowicz.pl
www.ryby.raftowicz.pl/edukacja

Pokaż większą mapę