Karp milicki - Gospodarstwo Rybackie Stawczyk

Opis produktu

Karp milicki z naszego gospodarstwa ma wszelkie cechy pokrojowe charakterystyczne dla karpia lustrzenia. Charakteryzuje się bardzo kształtnym, wyprofilowanym wyglądem o wyrazistym wygrzbieceniu, z regularnym ułuszczeniem. Ma przekrój owalny z widoczną masą mięśniową. Prawidłowa budowa anatomiczna – niewielka głowa, linia grzbietu dobrze umięśniona, wyraziste płetwy, kształtny skierowany w dół pysk z wąsikami w kątach. Konsystencja: jędrna tkanka mięśniowa świadcząca o świeżości.

Produkt z Doliny Baryczy

Karp milicki z naszego gospodarstwa ma wszelkie cechy typowe dla karpia lustrzenia. Charakteryzuje się bardzo kształtnym, wyprofilowanym wyglądem o wyrazistym wygrzbieceniu, z regularnym ułuszczeniem. Ma owalny przekrój z widoczną masą mięśniową. W całym procesie hodowli, magazynowania i transportu szczególnie dbamy o zachowanie dobrostanu ryb. Produkt z Doliny Baryczy Produkt pochodzi z Gospodarstwa Rybackiego Stawczyk, które zajmuje znaczące miejsce w produkcji karpia w Dolinie Baryczy. Hodujemy karpia zgodnie z tradycją sięgającą na tych ziemiach XIII wieku. Prowadzona przez nas gospodarka rybacka sprzyja zachowaniu unikatowej przyrody i obszarów chronionych tj.Natura 2000, Rezerwat \'\'Stawy Milickie\'\', Park Krajobrazowy \'\'Dolina Baryczy\". Nasz karp jest wizytówką gmin powiatu milickiego i regionu dolnośląskiego.

Co wyróżnia produkt

Karpie hodujemy w sposób tradycyjny w cyklu 3 letnim. Dokarmiamy je wyłączne zbożami pochodzącymi z naszego gospodarstwa. Hodowla podlega stałemu nadzorowi weterynaryjnemu. Karpie maja prawidłową budowę anatomiczną - niewielką głowę, linia grzbietu dobrze umięśnioną, wyraziste płetwy, kształtny skierowany w dół pysk z wąsikami w kątach. Mięso ryb jest jędrne, zwięzłe i nie pachnie mułem.

Przyjazność dla środowiska

Hodowla karpia milickiego stanowi podstawę zachowania wielu gatunków gadów, płazów, ptaków i ssaków, wśród nich wiele gatunków zagrożonych wyginięciem, nie występujących już gdzie indziej. Na terenie naszego gospodarstwa zlokalizowana jest ścieka przyrodnicza, która przybliża występujące tu gatunki roślin i zwierząt. Systematycznie prowadzimy na stawach zabiegi higieniczne takie jak sezonowe odławianie, nawożenie, wapnowanie. Stosujemy wyłącznie certyfikowane środki.

Przyjazność dla Klienta

Nasze gospodarstwo przystosowane jest do magazynowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej ryb. Posiadamy nowoczesną zmechanizowaną płuczkę, pojazdy i pojemniki oraz wykwalifikowany personel dbający o dobrostan ryb. Na życzenie klienta humanitarnie uśmiercamy i patroszymy ryby. Regularnie dostarczamy ryby do Smażalni \"u Bartka\" w Średzinie ( droga powiatowa nr 47521). Ryby sezonowo sprzedajemy bezpośrednio w gospodarstwie oraz na stoiskach w Miliczu ( parking przy sklepie Familijnej) Wrocławiu ( dworzec Świebodzki).

W sprzedaży: sezonowej

  • styczeń
  • luty
  • marzec
  • kwiecień
  • październik
  • Listopad
  • grudzień

Sprzedaż hurtowa

  • Minimalna waga zakupu hurtowego: 100kg
  • Sposób pakowania: opakowania i transport klienta, możliwość dostawy do klienta

Sprzedaż detaliczna

  • na kilogramy

Opinie klientów