Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie

ul. Wrocławska 12
55-140 Żmigród
Gmina: Żmigród
Tel: 71 385 31 34
E-mail: info@zpk-zmigrod.eu
www.zpk-zmigrod.eu
www.facebook.com/zpk.zmigrod
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie to samorządowa instytucja kultury w skład, której wchodzi: Żmigrodzki Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminne Centrum Informacji, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Kamińskiego wraz z 4 filiami w Barkowie, Powidzku, Korzeńsku i Radziądzu, Zespół Pałacowo-Parkowy, 28 świetlic wiejskich. Dom Kultury w Żmigrodzie powołano do życia w 1959 r. W 2000 roku ośrodek kultury został wpisany do rejestru instytucji kultury, nadano mu nowy statut i nazwę - Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie.

Nasza placówka prowadzi szereg działań upowszechniających kulturę, edukację i sport; posiadamy bogatą ofertę zajęć m.in. zajęcia plastyczne, modelarstwo, łucznictwo, taneczne, wokalne, szachy, tenis stołowy, ABT, zdrowy kręgosłup, "Senior Gold". W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Ośrodek kultury pozyskuje środki zewnętrzne na realizację innowacyjnych projektów o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowym.

Misją Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności żmigrodzkiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia, kształtowania osobowości ludzkiej na wrażliwość artystyczną i zaspokajania oraz rozbudzania potrzeb czytelniczych.
Wizją Zespołu Placówek Kultury jest stworzenie przestrzeni do działań kulturalno- społecznych, a także miejsca dla realizacji i rozwoju potrzeb artystycznych mieszkańców Gminy Żmigród. Jest ona realizowana poprzez organizację różnorodnych zajęć i warsztatów artystycznych, a także wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowo- rekreacyjnych.