Centrum- Edukacyjno- Turystyczno- Sportowe w Krośnicach

ul. Sanatoryjna 19
56-320 Krośnice
Gmina: Krośnice
Tel: 71 38 46 040
E-mail: info@cets.krosnice.pl
www.krosnice.pl
Podstawowym celem CETS jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. W ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach funkcjonują: Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Punkt Informacji Turystycznej oraz Dom Kultury w Krośnicach, Dom Kultury w Bukowicach, biblioteki oraz hala sportowa z kompleksem boisk. Swoje działania kierujemy do wszystkich grup społecznych, z nastawieniem nie tylko na dzieci i młodzież, ale również na seniorów. CETS swoje zadania koncentruje głównie na prowadzeniu sekcji plastycznych, muzycznych i tanecznych oraz sportowych. CETS swą działalność opiera na współpracy ze szkołami podstawowymi oraz poprzez organizację imprez kulturalno- oświatowych i sportowych. CETS jest organizatorem i współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych, m.in.: „Majówki”, „Gminnego Święto Plonów”, „Święta Sadów”, koncertu charytatywnego „Rodacy – Rodakom”, Rajdu Rowerowego „Śladami Ryszarda Szurkowskiego”.
OEE w Krośnicach stanowi bazę lokalową do prowadzenia zajęć z dziedziny edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, promocji walorów przyrodniczych i kulturowych Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, szkoleń i konferencji dla mieszkańców gminy i nie tylko. Na terenie obiektu prowadzimy selektywną segregację odpadów, a także dzięki trzem czternastoosobowym pojazdom elektrycznym jest możliwe zwiedzanie Doliny Baryczy bez emisji jakichkolwiek szkodliwych spalin.