Gospodarstwo Rybackie "Ruda Żmigrodzka" - Regina i Jan Krzysztof Raftowicz

Radziądzul. Radziądz 85
55-140 Żmigród
Tel: 601 733 559
E-mail: ryby@raftowicz.pl
www.ryby.raftowicz.pl
Nasze gospodarstwo rybackie o powierzchni ok. 170 ha działa na rynku od 25 lat. Hodowla ryb prowadzona jest w warunkach ekstensywnych – hodowane są głównie karpie, następnie liny, amury, sum, szczupak, sandacz, okoń. Gospodarujemy na obszarze cennym przyrodniczo, w otulinie rezerwatu, na obszarze Natura 2000. Pozyskanie ryb z ha nie przekracza 1500 kg, co zapewnia rybom naturalne warunki do rozwoju. Produkcja jest przyjazna środowisku na każdym etapie. Stosujemy wyłącznie naturalne pasze zbożowe. Nasze gospodarstwo pomaga utrzymać ptasią bioróżnorodność Doliny Baryczy. Gospodarstwo realizuje program wodno – środowiskowy, pomagający zabezpieczyć optymalne warunki bytowania dla świata zwierząt. Na realizację programu gospodarstwo ma podpisaną umowę z ARiMR we Wrocławiu.