KORZYŚCI z posiadania Znaku „Dolina Baryczy POLECA”:

 

  • Członkostwo w elitarnym gronie najlepszych producentów i usługodawców regionu!
 
  • Kompleksowe wsparcie i preferencyjne warunki w korzystaniu ze środków wdrażanych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
 
  • Zwiększenie świadomości ekologicznej i specyfiki regionu producentów i usługodawców.
 
  • Promocja certyfikowanej oferty za pomocą rozpoznawalnego Znaku „Dolina Baryczy POLECA”.
 
  • Korzystanie ze wspólnych narzędzi i materiałów promocyjnych.
 
  • Uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych na preferencyjnych warunkach.
 
  • Integracja i trwała współpraca pomiędzy producentami i usługodawcami – znajomość oferty i polecanie się nawzajem