Przystąp do ZNAKU

Podstawą rynkowego sukcesu jest oferta produktów i usług wysokiej jakości, które nie tylko obiecują że są bardzo dobre, ale naprawdę takie są! Ich autentyczność i jakość powinna być potwierdzona rzetelnym certyfikatem, otrzymanym po poddaniu się kontroli, weryfikacji czy spełnieniu określonych wymogów. Taki certyfikat pomaga konsumentom w nabraniu zaufania do oferty, z którą mają do czynienia. Zaś certyfikowanym lub wyróżnionym prestiżowym Znakiem produktom i usługom łatwiej przebić się na rynku i odróżnić od oferty przeciętnej, tzw. "masowej".

Znak „Dolina Baryczy Poleca” pierwszy raz został przyznany w roku 2008. Powstał z potrzeby mieszkańców regionu Doliny Baryczy – zarówno lokalnych drobnych producentów, przedsiębiorców prowadzących rodzinne firmy usługowe, jak i odbiorców – konsumentów, klientów, turystów.

Jego celem jest wyróżnienie na rynku produktów i usług najlepszych, najbardziej z regionem związanych i najbardziej dla zrównoważonego rozwoju regionu potrzebnych. Znak ma wspierać miejscowych rolników i przedsiębiorców, pomagać w sprzedaży i promocji, pozyskiwaniu nowych klientów. Ma motywować do działania, rozwoju, troski o środowisko i dziedzictwo kulturowe Doliny Baryczy.

Konsumentom i turystom poszukującym produktów i usług o wysokiej jakości, prawdziwych produktów regionalnych, ma pomagać w dotarciu do najatrakcyjniejszej i najbardziej autentycznej oferty Doliny Baryczy, która swoją siłę i jakość czerpie z  niepospolitej, podziwianej w całym świecie przyrody.

W tym dziale znajdą Państwo niezbędne informacje nt. regionalnego systemu promocji „Dolina Baryczy Poleca”, wskazówki kto i jak może ubiegać się o ten Znak jakości. Postanowiliśmy umieścić tu również informacje o innych możliwościach znakowania, promowania, wyróżniania czy wręcz prawnej ochrony wyjątkowej oferty regionalnej - zarówno na arenie regionalnej, krajowej czy międzynarodowej.

Wszelkie te regionalne, krajowe czy europejskie systemy są dostępne po spełnieniu określonych, często surowych kryteriów. Ostatecznie prestiżowymi znakami mogą pochwalić się tylko najlepsi.

Zachęcam do aspirowania do grona najlepszych!