Kapituła Znaku

Marta Kamińska – Przewodnicząca Kapituły - pochodzi z Wrocławia ale swoją przyszłość wiąże wyłącznie z Doliną Baryczy, na rzecz której pracuje od 2004 roku i gdzie mieszka od 2009. Zależy jej na zachowaniu miejscowych tradycji, dziedzictwa kultury materialnej i duchowej. Szczególnie upodobała sobie aktywizację mieszkańców i produkty lokalne. Posiada bardzo duże doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi i ludźmi, zdobyte m.in. dzięki prowadzeniu spotkań, warsztatów, moderowaniu grup w ramach tworzenia i realizacji na Dolnym Śląsku Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (pilotażowy program Leder+, program Leader+ II schemat) czy Lokalnych Strategii Rozwoju (PROW 2007-2013, PORYBY 2013-2014, oś Leader), oraz planowania w procesie odnowy wsi (opracowywane wspólnie z mieszkańcami sołeckie strategie rozwoju). Jest współtwórcą systemu promocji „Dolina Baryczy Poleca”, stworzonego przez ówczesną Dolnośląską Fundację Ekorozwoju, kierowanego następnie przez Fundację Doliny Baryczy i ostatecznie przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy". Wykształcenie wyższe (filologia germańska).

 

Danuta Kowalska - członek Kapituły - w branży HoReCa (hotelarsko-gastronomicznej) od 1978 roku, prowadzi własną restaurację i pensjonat Lido w Antoninie od 1997 roku. Z wykształcenia technik gastronomii i hotelarstwa. W 2012 roku otrzymała statuetkę za działalność na rzecz Gminy Przygodzice w kategorii Firmy. Aktywna użytkowniczka Znaku "Dolina Baryczy Poleca", zaangażowana w liczne zadania i inicjatywy, posiadaczka Znaku zarówno dla restauracji jak i pensjonatu.  Wyróżniona przez Wójta Gminy Przygodzice za współpracę przy rewitalizacji ośrodka wypoczynkowego w Antoninie w 2015 roku.

 

Dorota Chmielowiec – Tyszko - członek Kapituły - specjalizuje się w zakresie przedsięwzięć integrujących rozwój społeczno- gospodarczy z ochroną przyrody.  Wykształcenie wyższe  w zakresie ochrony środowiska ukończone na wydziale filozofii przyrody KUL. Od kilkunastu lat zaangażowana w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Baryczy i promocji Doliny Baryczy w oparciu o walory przyrodnicze, w tym rozwoju  turystyki i produktu lokalnego. M.in. stworzyła program przywrócenia chowu kury zielononóżki kuropatwianej w gospodarstwach wiejskich Doliny Baryczy w powiązaniu z tworzeniem produktu lokalnego. Pomysłodawca i inicjator utworzenia marki Dolina Baryczy Poleca.  W latach 2004 -2008 zaangażowana we wprowadzanie w Dolinie Baryczy inicjatywy LEADER. Prezes Fundacji Doliny Baryczy. Na co dzień pracuje w Fundacji EkoRozwoju we Wrocławiu.

 

Inga Demianiuk – Ozga  - członek Kapituły - prezes Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" - właściciel Znaku Dolina Baryczy Poleca.

 

Iwona Grobelna - członek Kapituły - od urodzenia Miliczanka. Od kilkunastu lat aktywnie bierze udział w działaniach związanych  z promocją, turystyką na terenie Doliny Baryczy oraz spędzaniem wolnego czasu przez dzieci i młodzież w ramach prac w różnych organizacjach pozarządowych (Milicki Klubu Jeździecki „Traper”, Stowarzyszenie Partnerskie Milicz, ZHP). Jest wiceprezesem Fundacji Doliny Baryczy. Od 2010 roku członek Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Od 2008 r. brała udział w powołaniu, tworzeniu i rozwijaniu oferty Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach, gdzie do 2015 roku była dyrektorem. W latach 2009-2015 była koordynatorem w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Krośnicach. Od kilku lat bierze udział w pracach nad marką Doliny Baryczy oraz w tworzeniu i rozwijaniu produktu turystycznego jakim jest certyfikowany system „Dolina Baryczy Poleca”. Wykształcenie wyższe administracyjne, ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie NGO” i „Nowoczesny biznes w turystyce”.

 

Joanna Monastyrska - członek Kapituły - wykształcenie wyższe, teatrolożka. Obecnie Sekretarz Miasta i Gminy Żmigród, wcześniej zastępczyni wójta Gminy Krośnice, dyrektorka gminnej instytucji kultury, w ramach której funkcjonował Ośrodek Edukacji Ekologicznej – ostoja edukacyjna promująca proprzyrodniczą postawę życiową i wiedzę o Dolinie Baryczy. Ośrodek od początku istnienia systemu „Dolina Baryczy Poleca” posiada certyfikat i promuje system. Członkini Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

 

Zofia Pietryka – członek Kapituły - biolog z wykształcenia, od  roku 2000  zajmuje się w Dolinie Baryczy edukacją przyrodnicza i regionalną, realizuje szereg projektów włączając do wspólnych działań zarówno młodzież szkolną, nauczycieli jak i społeczności lokalne w celu lepszego poznawania i rozwoju regionu. Związana z aktywizacją mieszkańców DB od samego początku, tworzenia strategii Programu LEADER w tym również systemu Dolina Baryczy Poleca. Jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy", wiceprezesem Fundacji Doliny Baryczy, działa w Radzie LGD "Partnerstwo dla Doliny Baryczy". Jest edukatorem w OEE w Krośnicach i koordynuje działania Centrum Informacji Turystycznej w Miliczu, absolwentka Programu Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Krzysztof Smolnicki - członek Kapituły - wykształcenie wyższe przyrodnicze. Inicjator szeregu ekorozwojowych działań w Dolinie Baryczy, m.in. projektów ekoturystyki, stworzenia systemu szlaków rowerowych oraz wież i czatowni do obserwacji ptaków, działań z zakresu produktu lokalnego, wprowadzenia do Doliny Baryczy inicjatywy LEADER. Specjalizuje się w aktywnościach dotyczących zwiększania wpływu na programowanie i wydatkowanie funduszy publicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju.  Zaangażowany w działania ruchu ekologicznego od 1986 roku. Prowadzi Fundację EkoRozwoju, działa w Zarządzie Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, tutor w Szkole Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W roku 2014 otrzymał tytuł Człowieka Roku Polskiej Ekologii.