Ulotka Dolina Baryczy Poleca

O prawo do posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się osoby lub podmioty mające miejsce zamieszkania lub siedzibę i prowadzące działalność na terenie Doliny Baryczy (5 woj. dolnośląskiego Cieszków, Krośnice, Milicz, Żmigród, Twardogóra oraz 3 woj. wielkopolskiego Przygodzice, Odolanów, Sośnie, na terenie których położony jest Park Krajobrazowy Doliny Baryczy oraz obszary Natura 2000 „Dolina Baryczy” i „Ostoja nad Baryczą”).