Kalendarz Produktów Dolina Baryczy Poleca 2015

Wyróżnione Znakiem  Dolina Baryczy Poleca produkty i usługi tworzą różnorodną, bogatą i ciekawą ofertę turystyczną Doliny Baryczy i przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku regionu, jego renomy i rozpoznawalności w kraju i poza jego granicami.