Gala rozdania certyfikatów Dolina Baryczy Poleca 2022

2022-04-29 00:00:00

Dnia 28 kwietnia 2022 roku w Pensjonacie "W Starym Młynie" w Niesułowicach, odbyła się Gala rozdania certyfikatów użytkownikom Dolina Baryczy Poleca oraz kandydatom do Znaku.

Znak Dolina Baryczy Poleca przyznawany jest od 2008 roku produktom i usługom pochodzącym z Doliny Baryczy. Certyfikowane oferty wyróżnia przede wszystkim wysoka jakość oraz przyjazność środowiku. W 2021 roku Znakiem Dolina Baryczy Poleca zostało wyróżnionych 21 produktów i 36 usług, a 6 ofert uzyskało status kandydata.

Spotkanie prowadziła p. Inga Demianiuk Ozga oraz Anna Urbańczyk dzieląc się nowościami oraz omawiając zadania użytkowników, korzyści bycia członkiem społeczności Dolina Baryczy Poleca i wzajemne wsparcie promocyjne. Głos zabrali także kandydaci, przedstawiając swoje oferty. Następnie odbyło się rozdanie certyfikatów oraz NOWOŚĆ - dyplomów uznania za zrozumienie procesu oraz zaangażowanie na rzecz systemu Dolina Baryczy Poleca, a w szczególności: promocji, komunikacji, współpracy, dbałości o środowisko, podnoszeniu jakośći oferty odzwierciedlone w rzetelnym i kompletnym sprawozdaniu z certyfikacji ofert podmiotu objętych Znakiem Dolina Baryczy Poleca (Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny, Gospodarstwo Rybackie "Ruda Żmigrodzka", Gospodarstwo Rolne - M. Sznajder, Gospodarstwo Sadownicze Pochodyła, Gospodarstwo Sadownicze Dziekan).

Certyfikaty i dyplomy wręczała Kapituła, w której skład wchodzą: Emiliia Chmura – Gospodarstwo Rolne. M Sznajder, Danuta Kowalska – Restauracja i Pensjonat Lido, Dorota Chmielowiec Tyszko - Fundacja EkoRozwoju, Iwona Jaskulska - Fundacja Doliny Baryczy, Zofia Pietryka – Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej dla Doliny Baryczy, Joanna Monastyrska – Gmina Żmigród, Inga Demianiuk-Ozga – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy. W tym roku Kapituła powitała także nowego członka - Tomasza Wojciechowskiego z Hotelu "Górecznik".

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały promocyjne w postaci mapek Dolina Baryczy Poleca, mapek turystycznych oraz przewodników.

Podczas Gali, jak zawsze można było spróbować lokalnych produktów dostarczonych przez użytkowników Znaku. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem przy kiełbasce.

Prezentacja ze spotkania