SPRAWOZDANIA dla użytkowników, kandydatów ZNAKU Dolina Baryczy Poleca już uruchomione!

2017-12-22 00:00:00

Szanowni użytkownicy i kandydaci znaku DBP,            

informujemy, że 22 grudnia został uruchomiony w serwisie dbpoleca formularz sprawozdania.

Szanowni użytkownicy i kandydaci znaku DOLINA BARYCZY POLECA

informujemy, że od dzisiaj tj. 22 grudnia 2017 został uruchomiony formularz sprawozdania.

TERMIN

 1. Prosimy po zalogowaniu się o wypełnienie w serwisie dbpoleca.barycz.pl sprawozdania najpóźniej do dnia 21 stycznia 2018r.  

LOGOWANIE

 1. Przypominamy, że aby wypełnić sprawozdanie należy zalogować się do serwisu (zakładka "zaloguj się" prawy górny róg serwisu) - login to Twój mail, jeżeli zapomniałeś hasła skorzystaj z funkcji przy logowaniu "zapomniałem hasła),  po zalogowaniu się jesteśmy w panelu "Twój profil"

  W razie problemów – prosimy o kontakt (Anna Urbańczyk, 713830432 w 21 lub kapituła@nasza.barycz.pl)

 2. NOWOŚĆ ! W związku z tym, że do formularza nie ma możliwości dołączania załączników, prosimy o ich przesłanie na maila: kapitula@nasza.barycz.pl, mogą to być:  

 • zdjęcia ilustrujące działalność promocyjno informacyjną podmiotu w kontekście Dolina Baryczy Poleca i promocji znaku DBP  -  np. materiałów promocyjno-informacyjnych typu plakat, ulotka, menu restauracji z oznakowaniem DBP ( zdjęcie, skan itp.)

 • udokumentowanie współpracy w ramach systemu Dolina Baryczy Poleca - załączyć dokumenty w sposób wiarygodny potwierdzające współpracę z innymi użytkownikami systemu, np. dowód zakupu/sprzedaży produktów lub usług od innych podmiotów Dolina Baryczy Poleca, zdjęcia, lub inne (kwoty jednostkowe na dokumencie mogą być zasłonięte).

UZUPEŁNIANIE sprawozdania

 1. Sprawozdanie dotyczy każdej usługi/ produktu, które otrzymały znak jako użytkownik lub  kandydat.

 2. Naciskamy - wypełnij/edytuj sprawozdanie>>pokazuje się formularz sprawozdania

 3. Pola z możliwością wpisania dłuższego tekstu mają w prawym dolny rogu dwie kreseczki - można myszką je pociągnąć i rozszerzyć pole - ułatwia to czytanie i pisanie długich tekstów.

 4. Po wypełnieniu sprawozdania, proszę zapisać sprawozdanie przyciskiem "Zapisz", następnie prosimy przeczytać jeszcze raz, poprawić błędy, uzupełnić. W takim stanie możemy wrócić do sprawozdania w innym terminie.

 5. Gotowe, przeczytane sprawozdanie wysyłamy do oceny członkom Kapituły - przycisk "Zapisz i złóż sprawozdanie". Od tego momentu sprawozdanie podlega ocenie i nie ma już możliwości edycji sprawozdania.

 6. Decyzją Zarządu  Stowarzyszenia w uzgodnieniu z Kapitułą zawarte w sprawozdaniach  informacje nie będą podlegały uzupełnieniu. Za jakość przygotowanego i wysłanego do akceptacji sprawozdania odpowiada użytkownik, kandydat do znaku.

OPŁATY

 1. NOWOŚĆ ! Do dnia 21 stycznia 2018 prosimy o wpłacenie na numer rachunku BS w Miliczu
  19 9582 0000 2000 0021 6137 0014  lub w biurze Stowarzyszenia, kwoty za użytkowanie Znaku w 2018 r. Opłata = ilość ofert do znaku x 300 zł. Kandydaci z 2017 roku również dokonują opłaty w kwocie 300 zł za ofertę.

 2. W przypadku zgłoszenie nowej usługi / produktu prosimy o zapoznanie się z informację nowe WNIOSKI, możliwość ich skradania zostanie uruchomiona z początkiem stycznie termin
  (15.01.2018 – 15.02.2018)

 3. W razie przedłużenia okresu kandydackiego lub negatywnej oceny Kapituły, kwoty zostaną zwrócone.

 4. Po decyzji Kapituły i zaakceptowaniu przez Państwa ewentualnych warunków certyfikacji, wystawnie zostaną rachunki potwierdzające wpłatę z tytułu opłaty licencyjnej.

MONITORING

 1. Luty – marzec 2018 to czas na monitorowanie przez Kapitułę podmiotów (użytkowników i kandydatów). Członkowie kapituły monitorują przede wszystkim kandydatów z 2017 r. oraz pomioty, do których wcześniej były uwagi lub miały przyznany znak warunkowo.

 2. Członkowie Kapituły pracują w parch w tym jeden z członków Kapituły będzie osobą monitorująca w roku poprzednim -  będą indywidualnie umawiali się z na spotkania.

PROMOCJA

 1. Podmioty, które uzyskają pozytywną ocenę Kapituły zostaną umieszczone na liście użytkowników lub kandydatów na rok 2018

 2. Wydane z opłaty licencyjnej materiały  promocyjno – informacyjne  – mapki, certyfikaty udostępnione zostaną nieodpłatnie - około  kwiecień 2018 , gala wręczenia certyfikatów ( około kwietnia- maja 2018).

 3. Stowarzyszenie złożyło szereg wniosków służących wsparciu i promocji certyfikowanych ofert – to wspolna szansa na promocje i znacznie niższe koszty.

 4. Informujemy, w 2018 roku z okazji 10 lat systemu DOLINA BARYCZY POLECA planujemy okolicznościowe wydawnictwa (w tym w językach obcych), oznakowania,  szkolenia  i spotkania.

 5. O korzyściach  wynikających ze znaku, przeczytaj tutaj: http://dbpoleca.barycz.pl/pages/korzysci-z-posiadania-znaku-dolina-baryczy-poleca_-5#scroll-to