Gospodarstwo Rybackie "MILICZ"

Gospodarstwo Rybackie "MILICZ" zajmuje się produkcją karpia i ryb dodatkowych na stawach położonych w Dolinie Baryczy. Od wielu lat organizuje Świętojanki i Odłowy pokazowe. Współpracuje z podmiotami związanymi ze znakiem Dolina Baryczy poleca. W ostatnim roku rozwinęło swoją ofertę o domki letniskowe umożliwiające nocleg od 30 do 6o osób. Wybudowana wiata na ok 100 osób stanowi atrakcję i pozwala na organizowanie imprez plenerowych, a palenisko na środku umożliwia zrobienie grila. Gospodarstwo Rybackie "Milicz" było inicjatorem organizowania Święta Karpia na terenie Milicza (propozycja do władz powiatowych złożona poprzez Stowarzyszenie Kupców Milickich). Gospodarstwo Rybackie przez cały rok jest otwarte dla zwiedzających, co umożliwia zapoznanie sie ze specyfiką chowu i hodowli ryb oraz koników polskich.