Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krośnicach

ul. Sanatoryjna 19
56-320 Krośnice
Tel: 71 38 46 040
E-mail: info@oee.krosnice.pl
www.krosnice.pl
Ośrodek Edukacji Ekologicznej (OEE) działa w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach.
OEE w Krośnicach stanowi bazę lokalową do prowadzenia zajęć z dziedziny edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, szkoleń i konferencji dla mieszkańców gminy oraz województwa dolnośląskiego i części województwa wielkopolskiego. Nasz ośrodek odwiedzają także grupy z całej Polski, m. in z województw śląskiego, opolskiego, mazowieckiego, a także pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.