Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krośnicach

Opis usługi

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krośnicach działa od 2007 roku. Zajęcia odbywają się w 1- lub kilkudniowych cyklach. W 2016 roku realizujemy kolejną edycję projektu "Poznajemy Park Krajobrazowy Doliny Baryczy". Dzięki dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu uczestnicy płacą tylko za noclegi i wyżywienie. Zajęcia poświęcone są wyjątkowemu pod względem przyrodniczym obszarowi Doliny Baryczy, a także bardziej ogólnym zagadnieniom związanym z ekologią i ochroną przyrody. Wiele zajęć odbywa się w terenie, na ścieżkach edukacyjnych, wiodących przez najciekawsze miejsca Doliny Baryczy, inne realizowane są w salach ośrodka.Przykładowe tematy zajęć: -"Gdyby tak ptakiem być…", "Tajemnice kropli wody", " W cieniu drzewa", "Galeria Ziemi", "Wędrujemy po Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy – zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczej Stawy Krośnickie”, "Zaprzyjaźnić się z koniem". Więcej informacji na stronie: www.krosnice.pl

Usługa z Doliny Baryczy

Co wyróżnia usługę

- prowadzenie terenowych zajęć edukacyjnych w niezwykle wartościowych przyrodniczo obszarach Doliny Baryczy (m.in. krośnicki kompleks Stawów Milickich, Rezerwat Wzgórze Joanny); - nowoczesny sprzęt i baza, bogata biblioteka tematyczna; - korzystanie z doświadczonej kadry, w tym również z wiedzy lokalnych specjalistów- pasjonatów prowadzących działalność związaną z edukacją ekologiczną (np. p. Wacław Ratyński i jego Eko-pasieka, Janusz Talaga i Galeria Ziemi); -współpraca z podmiotami posiadającymi znak Dolina Baryczy Poleca m.in. Kompleksowe Usługi Turystyczne Maciej Kowalski, Usługi przewodnickie Włodzimierz Ranoszek, Hagro Hanna Jankowska, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach, - współpraca z instytucjami oświatowymi (np. Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, Powiatowe Centrum Edukacyjno i Psychologiczno-Pedagogiczne w Miliczu), zajmującymi się ochroną przyrody i edukacją ekologiczną (Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego) oraz ze Spółką Akcyjną „Stawy Milickie", której funkcjonowanie jest fundamentem istnienia Stawów Milickich; - prowadzenie ewaluacji realizowanych zajęć; - ciągłe poszerzanie oferty; - 1-, 2- lub 3-dniowe cykle zajęć - oprócz pomieszczeń i wyposażenia służących bezpośrednio realizacji zajęć, nowoczesne obiekty i sprzęt pozwalający poszerzyć ofertę pobytu w Dolinie Baryczy, a dzięki temu możliwość przyjmowania licznych grup i organizowania m.in. zielonych szkół; - udział w programie "Edukacja dla Doliny Baryczy", więcej informacji: www.edukacja.barycz.pl

Przyjazność dla środowiska

Przyjazność dla Klienta

Do kogo jest skierowana usługa (czy uwzględnia specyficzne grupy odbiorców?)

Nasze usługi skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dla przedszkoli. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie niepełnosprawni. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć dla obcokrajowców.

Dostępność dla grup zorganizowanych (dni tygodnia, godziny)

Oferta dostępna cały rok, dla grup zorganizowanych liczących od 10 do 30 osób po uprzedniej rezerwacji, koszt zajęć od 300 zł do 500 zł, możliwość indywidualnej wyceny

Internet (Tak/Nie)

Tak

Oferta dodatkowa (Proszę wymienić, np. dostępność rowerów lub innego sprzętu sportowego, plac zabaw, grill, przewodniki, informatory, itp.)

Więcej informacji na stronie: www.krosnice.pl

Dni oraz godziny otwarcia

Rezerwacja: poniedziałek- piątek w godz. 8.00-15.00

Usługa dostępna: cały rok

Opinie klientów

Certyfikat w sezonach:
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016, 2017, 2018

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krośnicach
ul. Sanatoryjna 19
56-320 Krośnice
Tel: 71 38 46 040
E-mail: info@oee.krosnice.pl
www.krosnice.pl

Wizytówka podmiotu z ofertami

Pokaż punkty sprzedaży

Pokaż większą mapę