Przedłużony okres przesyłania sprawozdań oraz wniosków o użytkowanie Znaku Dolina Baryczy Poleca!!!

2017-02-17 00:00:00

Informacja dotyczy podmiotów, które nie złożyły jeszcze sprawozdania lub wniosku o użytkowanie DBP - Uwaga został przedłużony okres przesyłania  doumentów !!!

Szanowni Państwo, ze względu na błędy informatyczne w funkcjonowaniu serwisu www.dbpoleca.barycz.pl. PRZEDŁUŻAMY okres wpływania sprawozdań oraz wniosków o użytkowaniu znaku do 28 lutego 2017. Przepraszamy za usterki wynikające z błędów informatycznych systemu. 
Proszę też pamiętać, aby po każdym wypełnionym polu zapisywać dane w formularzu – zminimalizuje to proces wylogowania systemu w trakcie wypełniania sprawozdań.
Dla przypomnienia
UZUPEŁNIANIE sprawozdania
1. sprawozdanie dotyczy każdej usługi/ produktu, które otrzymały znak (użytkownicy) lub są kandydatem do znaku.
2. naciskamy - wypełnij/edytuj sprawozdanie>>pokazuje się formularz sprawozdania
3. pola z możliwością wpisania dłuższego tekstu mają w prawym dolny rogu dwie kreseczki - można myszką je pociągnąć i rozszerzyć pole - ułatwia to czytanie i pisanie długich tekstów.
4. Ostatnie pytanie w sprawozdaniu dotyczy kontynuacji użytkownika znaku. Deklaracja TAK oznacza chęć kontynuacji, deklaracja NIE zerwanie użytkowania znaku.
5. Po wypełnieniu sprawozdania, proszę zapisać sprawozdanie przyciskiem "Zapisz", następnie prosimy przeczytać jeszcze raz, poprawić błędy, uzupełnić. W takim stanie możemy wrócić do sprawozdania w innym terminie.
6. Gotowe, przeczytane sprawozdanie wysyłamy do oceny członkom kapituły - przycisk "Zapisz i złóż sprawozdanie". Od tego momentu sprawozdanie podlega ocenie i nie ma już możliwości edycji sprawozdania.
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia w uzgodnieniu z Kapitułą zawarte w sprawozdaniach informacje nie będą podlegały uzupełnieniu. Za jakość przygotowanego i wysłanego do akceptacji sprawozdania odpowiada użytkownik, kandydat do znaku.
Przepraszamy jeszcze raz za trudności, mam nadzieję, że po tym testowym roku sprawozdawczym, następne przebiegną „bezboleśnie”.

Z powodu trudności w wypełnianiu sprawozdania, udostępniamy w linku formularze sprawozdania produktu i usługi w formie załącznika word i pdf. Tak wygląda cały poprawny formularz. Proszę sprawozdań NIE PRZESYŁAĆ mailem, proszę je traktować wyłącznie jako pomoc w wypełnianiu elektronicznych formularzy na www.dbpoleca.barycz.pl

Formularz word:
1. można wypełnić  i zapisać w komputerze
2. poszczególne pola odpowiedzi w wordzie można przekopiować do sprawozdania w systemie dbpoleca – dokument na komputerze będzie zabezpieczeniem Państwa pracy na sprawozdaniem

Sprawozdanie dla produktu word

Sprawozdanie dla usługi word

Sprawozdanie dla produktu pdf

Sprawozdanie dla usługi pdf