Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze

Opis usługi

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze stanowi infrastrukturalną bazę do prowadzenia działań związanych z edukacją ekologiczną społeczeństwa - poprzez kształcenie wśród najmłodszych proekologicznych zachowań oraz rozwój świadomości ekologicznej, a jednocześnie zapewnia świetne miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów, zwiększając zasób narzędzi ochrony środowiska poprzez wzbogacenie szaty roślinnej. Uczniowie z pobliskich szkół wykorzystują obszar wąwozu i zasoby ścieżki do realizacji zajęć terenowych z przedmiotów przyroda, ekologia i matematyka. Pięć dużych tablic informacyjnych przy wejściach głównych przedstawia przebieg ścieżki, natomiast dziewięć mniejszych tablic zapoznaje użytkowników z zagadnieniami takimi jak: funkcja terenów zieleni w mieście, rodzime gatunki drzew, geneza wąwozów, podstawowe parametry drzew, zasady zachowywania się w lesie, roślinność pionierska, runo leśne, roślinność siedlisk wilgotnych oraz suchych. Odrębny typ tablic informuje z kolei o gatunkach ptaków, zegarze ptasiego śpiewu, budkach lęgowych, stanowią też lekcję dendrologii i zawierają informację o nietoperzach. Dzieci jak również i dorośli mogą dowiedzieć się jak wyglądają i nazywają się najbardziej popularne ptaki występujące w naszym regionie. Zegar ptasiego śpiewu informuje o godzinach budzenia się poszczególnych gatunków ptaków oraz o miejscu ich występowania w czasie, kiedy dają koncert. Ta tablica również utrwali wiadomości dotyczące nazw ptaków i ich cech charakterystycznych np. barwa, upierzenie wygląd dziobów czy kończyn. Kolejna tablica – budki lęgowe - ukaże zwiedzającym rodzaje budek dla poszczególnych ptaków. Lekcja dendrologii nauczy rozpoznawania gatunków drzew i krzewów na podstawie wizerunków drzew i krótką informacja na ich temat, pod którymi znajdą się przekroje drewna odpowiadające tym gatunkom. Zamontowano również tablicę poświęconą nietoperzom i ich ochronie.

Co wyróżnia usługę

Wyjątkowy charakter polega na synergicznym współdziałaniu dwóch segmentów usług: edukacji ekologicznej oraz rekreacji i wypoczynku. Przykładem takiego współdziałania jest spontaniczne i niewymuszone pojawianie się aspektów edukacyjnych, podczas korzystania z funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, realizowanej zwykle w grupie rodzinnej, bądź rówieśniczej. Z drugiej strony – zajęcia dydaktyczne, prowadzone podczas zajęć szkolnych w atrakcyjnym rekreacyjnie terenie wzbudzają potrzebę skorzystania z istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Do kogo jest skierowana usługa (czy uwzględnia specyficzne grupy odbiorców?)

Usługa skierowana jest do najmłodszych dzieci, młodzieży i dorosłych, do grup zorganizowanych oraz użytkowników indywidualnych. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Internet (Tak/Nie)

Nie

Oferta dodatkowa (Proszę wymienić, np. dostępność rowerów lub innego sprzętu sportowego, plac zabaw, grill, przewodniki, informatory, itp.)

Na ścieżce zainstalowano również urządzenia i obiekty służące czynnej rekreacji, i wypoczynkowi: wiata i palenisko umożliwiają zorganizowanie ogniska, z grillowaniem, boiska do plażówki pozwalające na przeprowadzanie meczów siatkówki, kometki, piłki nożnej plażowej oraz wielu zabaw ruchowych, natomiast kilka urządzeń siłowni pod gołym niebem zachęca do podnoszenia sprawności psychoruchowej osób niezaangażowanych w pozostałe formy aktywności tego miejsca. Nieopodal znajduje się również wypożyczalnia rowerów.

Dni oraz godziny otwarcia

Ścieżka dostępna cały rok - boiska od czerwca do września

Usługa dostępna: cały rok

Opinie klientów