Warsztaty edukacyjne ,,Zielona Architektura''

Opis usługi

„Zielona Architektura” – zajęcia edukacyjne z architektury krajobrazu. Usługa edukacyjna dedykowana dzieciom i młodzieży od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej. Metody pracy: obserwacje i analizy terenowe połączone z warsztatem projektowym nawiązującym do regionu Doliny Baryczy. Zajęcia skierowane do różnych grup wiekowych umożliwiają zdobycie wiedzy między innymi z zakresu architektury krajobrazu, architektury, przyrody i ekologii. Forma projektowa warsztatów rozwija kompetencje społeczne (praca w grupach), komunikacyjne (prezentacja), zdolności manualne (budowanie modeli, makiet, plansz projektowych). Zajęcia rozwijają wyobraźnię przestrzenną oraz uczą logicznego myślenia. Tematem przewodnim jest szerokorozumiane pojęcie „domu” obejmujące znaczenie społeczne, przyrodnicze oraz architektoniczne. Uczestnicy w trakcie zajęć poznają etapy pracy projektowej (od pomysłu do realizacji), informację o regionie w zakresie przyrodniczym (życie w jeziorze, struktura lasu, roślinność) i architektonicznym (budownictwo, walory turystyczne, walory historyczne i kulturowe). Program modyfikowany w zależności od wieku uczestników. W trakcie zajęć wykorzystanie różnych technik plastycznych, również lepienie w glinie szamotowej. Zajęcia obejmują część wykładową, część dyskusyjna, zajęcia terenowe z wykorzystaniem kart pracy oraz część projektową związaną z pracą na mapie, makietami, modelami. W warsztatach przewiduje się wykonywanie zadań indywidualnie oraz zespołach, które umożliwią zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyczny sposób.

Co wyróżnia usługę

Wyjątkowość usługi polega na jej unikalności, co do zakresu przedmiotowego naszych zajęć edukacyjnych. Z naszej wiedzy wynika, że żadna jednostka edukacji pozaszkolnej na obszarze Doliny Baryczy, nie ma w swojej ofercie zajęć z architektury krajobrazu. Usługa realizowana jest w ścisłej współpracy z Campus Domasławice, który jest uczestnikiem systemu promocji Dolina Baryczy Poleca od dwóch lat. Usługa poprzez promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, architektonicznych kształtuje odpowiedzialną postawę względem poszanowania środowiska, tradycji i historii regionu od najmłodszych lat. Usługa jest włączona w program Edukacji dla Doliny Baryczy.

Do kogo jest skierowana usługa

Oferta ma kilka wariantów, które ze względu na metody pracy są dostosowane do różnych grup wiekowych odbiorców zajęć: - zajecia dla Przedszkolaków – 4-6 lat - zajęcia dla szkół podstawowych – klasy I-III - zajęcia dla szkół podstawowych – klasy IV-VI - zajęcia dla szkół gimnazjalnych - zajęcia dla szkół ponadgimnazjalnych

Dostępność dla grup zorganizowanych

Grupy zorganizowane od poniedziałku do piątku godz.10.00-15.00 czas trwania warsztatów 3godz koszt 30zł(od dziecka ) Możliwość zorganizowania ogniska i skorzystania z parku linowego za dodatkową opłatą 15zł(dziecko)

Internet

Tak

Zamówienia - telefon

Anna Trelka 602-499-118 Campus Domasławice 730-057-014

Zamówienia - email

Kreacja@pracowniakreacja.pl

Oferta dodatkowa

Możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego,grila,plac zabaw do dyspozycji gości,boiska sportowe,park linowy.Do wynajęcia domki holenderskie i stacjonarne.Przewodniki i informatory do dyspozycji.

Dni oraz godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek godz 10.00-15.00

Usługa dostępna: sezonowo

  • kwiecień
  • maj
  • czerwiec
  • lipiec
  • sierpień
  • wrzesień
  • październik

Opinie klientów