Warsztaty edukacyjne ,,Zielona Architektura''

Opis usługi

„Zielona Architektura” – zajęcia edukacyjne z architektury krajobrazu. Usługa edukacyjna dedykowana dzieciom i młodzieży od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej. Metody pracy: obserwacje i analizy terenowe połączone z warsztatem projektowym nawiązującym do regionu Doliny Baryczy. Zajęcia skierowane do różnych grup wiekowych umożliwiają zdobycie wiedzy między innymi z zakresu architektury krajobrazu, architektury, przyrody i ekologii. Forma projektowa warsztatów rozwija kompetencje społeczne (praca w grupach), komunikacyjne (prezentacja), zdolności manualne (budowanie modeli, makiet, plansz projektowych). Zajęcia rozwijają wyobraźnię przestrzenną oraz uczą logicznego myślenia. Tematem przewodnim jest szerokorozumiane pojęcie „domu” obejmujące znaczenie społeczne, przyrodnicze oraz architektoniczne. Uczestnicy w trakcie zajęć poznają etapy pracy projektowej (od pomysłu do realizacji), informację o regionie w zakresie przyrodniczym (życie w jeziorze, struktura lasu, roślinność) i architektonicznym (budownictwo, walory turystyczne, walory historyczne i kulturowe). Program modyfikowany w zależności od wieku uczestników. W trakcie zajęć wykorzystanie różnych technik plastycznych, również lepienie w glinie szamotowej. Zajęcia obejmują część wykładową, część dyskusyjna, zajęcia terenowe z wykorzystaniem kart pracy oraz część projektową związaną z pracą na mapie, makietami, modelami. W warsztatach przewiduje się wykonywanie zadań indywidualnie oraz zespołach, które umożliwią zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyczny sposób.

Co wyróżnia usługę

Wyjątkowość usługi polega na jej unikalności, co do zakresu przedmiotowego naszych zajęć edukacyjnych. Z naszej wiedzy wynika, że żadna jednostka edukacji pozaszkolnej na obszarze Doliny Baryczy, nie ma w swojej ofercie zajęć z architektury krajobrazu. Usługa realizowana jest w ścisłej współpracy z Campus Domasławice, który jest uczestnikiem systemu promocji Dolina Baryczy Poleca od dwóch lat. Usługa poprzez promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, architektonicznych kształtuje odpowiedzialną postawę względem poszanowania środowiska, tradycji i historii regionu od najmłodszych lat. Usługa jest włączona w program Edukacji dla Doliny Baryczy.

Do kogo jest skierowana usługa (czy uwzględnia specyficzne grupy odbiorców?)

Oferta ma kilka wariantów, które ze względu na metody pracy są dostosowane do różnych grup wiekowych odbiorców zajęć: - zajecia dla Przedszkolaków – 4-6 lat - zajęcia dla szkół podstawowych – klasy I-III - zajęcia dla szkół podstawowych – klasy IV-VI - zajęcia dla szkół gimnazjalnych - zajęcia dla szkół ponadgimnazjalnych

Dostępność dla grup zorganizowanych (dni tygodnia, godziny)

Grupy zorganizowane od poniedziałku do piątku godz.10.00-15.00 czas trwania warsztatów 3godz koszt 30zł(od dziecka ) Możliwość zorganizowania ogniska i skorzystania z parku linowego za dodatkową opłatą 15zł(dziecko)

Internet (Tak/Nie)

Tak

Zamówienia - telefon

Anna Trelka 602-499-118 Campus Domasławice 730-057-014

Zamówienia - email

Kreacja@pracowniakreacja.pl

Oferta dodatkowa (Proszę wymienić, np. dostępność rowerów lub innego sprzętu sportowego, plac zabaw, grill, przewodniki, informatory, itp.)

Możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego,grila,plac zabaw do dyspozycji gości,boiska sportowe,park linowy.Do wynajęcia domki holenderskie i stacjonarne.Przewodniki i informatory do dyspozycji.

Dni oraz godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek godz 10.00-15.00

Usługa dostępna: sezonowo

  • kwiecień
  • maj
  • czerwiec
  • lipiec
  • sierpień
  • wrzesień
  • październik

Opinie klientów