Międzynarodowa wymiana doświadczeń we wdrażaniu marki regionu - projekt Grundtvig.

2013-03-15 00:00:00

Wymiana jest możliwa dzięki realizacji 2 - letniego projektu dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Spotkanie partnerów projektu, realizowanego pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją i Holandią odbyło się w dn. 13-15 marca w południowych Czechach. Partnerem z Polski jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Pomysłodawcą i liderem wiodącym dwuletniego projektu jest czeskie Stowarzyszenie „Regionalni Znacky” z Pragi. Pomysł międzynarodowej wymiany doświadczeń pomiędzy europejskimi regionami, które na własną rękę wdrażają markę regionu i systemy certyfikacji produktów i usług wysokiej jakości zrodził się podczas konferencji dotyczącej podobnej tematyki, jaka odbyła się we wrześniu 2009 w Podebradach (Czechy). Wzięło w niej wówczas udział większość krajów europejskich. Polskę, podobnie jak w obecnym projekcie, reprezentowało Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, zaproszone do udziału dzięki skutecznie wdrażanej i rozpoznawalnej nie tylko w Polsce marce lokalnej „Dolina Baryczy Poleca”. Obecnie realizowany projekt polega na wymianie doświadczeń partnerów w budowaniu oferty na obszarach wiejskich, które z jednej strony podnoszą atrakcyjność wsi a z drugiej zapewniają miejsca pracy, wymagając od mieszkańców również pewnej dozy przedsiębiorczości, samodzielności i chęci rozwoju. Wymiana doświadczeń odbywa się w ramach wyjazdów studyjnych do regionów partnerskich, w których każdorazowo uczestniczy ok. 20 osób.

Marcowa wizyta w Czechach, w której z Doliny Baryczy udział wzięły 4 osoby – 2 związane z zarządzaniem systemem „Dolina Baryczy Poleca” – Marta Kamińska i Natalia Stankiewicz reprezentantka użytkowników Znaku – Joanna Monastyrska – dyrektor Gminnego Zespołu Kultury i Bibliotek w Krośnicach, zarządzająca Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej oraz reprezentant kandydatów do Znaku – Maciej Kurjański – Centrum Aktywnego Wypoczynku w Domasławicach. Baryczanie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w codziennym zarządzaniu Znakiem, współpracą z certyfikowanymi producentami i usługodawcami (jasnymi i ciemnymi stronami) ale i praktycznymi aspektami, korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w systemie promocji oraz oczekiwaniami związanymi z przystąpienia do systemu. Duże zainteresowanie i wrażenie na uczestnikach spotkania zrobiły materiały promocyjne przywiezione z Doliny Baryczy – głównie apetyczny kalendarz na rok 2013, promujący różnorodność produktów z naszego regionu, wyróżnione Znakiem „dolina Baryczy Poleca”. W ramach wizyty spotkaliśmy się z właścicielem zabytkowego młyna, który planuje przystosować go na cele turystyczno – edukacyjne, rodziną wytwórców szklanek, kielichów, pucharów, wydmuchiwanych z gorącego szkła, zdobionych tradycyjnymi średniowiecznymi lokalnymi wzorami, projektantką unikatowych guzików ceramicznych, które bardziej są znane i rozpoznawane za granicą, pośród ekstrawaganckich projektantów mody, niż wśród Czechów.

Dotychczas odbyły się 2 wizyty w Czechach (listopad 2012, marzec 2013), zaplanowane są wyjazdy na Słowację (maj 2013), do Holandii oraz ponownie Czech (2014 rok). W październiku 2013 partnerzy odwiedzą Dolinę Baryczy – są żywo zainteresowani przyjrzeniem się z bliska wydarzeniom organizowanym w ramach obchodów Dni Karpia.

Projekt jest realizowany i finansowany w ramach programu Grundvig – uczenie się przez całe życie.

Marta Kamińska