Ogłaszamy VI nabór wniosków o prawo do posługiwania się Znakiem DOLINA BARYCZY POLECA

2013-06-02 00:00:00

Administrator Znaku „Dolina Baryczy Poleca” Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ogłasza VI nabór wniosków dla podmiotów chcących ubiegać się o Znak „Dolina Baryczy Poleca” dla swoich produktów i usług w edycji 2013/2014, tj. w okresie od 1 września 2013 do 31 sierpnia 2014.

Aby móc posługiwać się Znakiem należy złożyć kompletną dokumentację konkursową i otrzymać pozytywną ocenę Kapituły Znaku.

Termin składania wniosków: 6 – 28 czerwca 2013


Tryb składania wniosków:

Aby złożony wniosek był ważny należy:

1/ wysłać wersję elektroniczną wniosku na adres mailowy biura Administratora Znaku: partnerstwo@nasza.barycz.pl (w temacie wiadomości należy wpisać „Dolina Baryczy Poleca” 2013/2014; decyduje data wpłynięcia)

oraz

2/ złożyć wersję papierową wniosku z odręcznym podpisem Wnioskodawcy, wraz z załącznikami, osobiście lub wysłać pocztą na adres biura Administratora: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz (na kopercie należy napisać „Dolina Baryczy Poleca” 2013/2014; decyduje data wpłynięcia).

Kto może strać się o Znak:

O prawo do posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się osoby lub podmioty mające miejsce zamieszkania lub siedzibę i prowadzące działalność na terenie Doliny Baryczy, w skład której wchodzi 8 gmin: 5 woj. dolnośląskiego Cieszków, Krośnice, Milicz, Żmigród, Twardogóra oraz 3 woj. wielkopolskiego Przygodzice, Odolanów, Sośnie, na terenie których położony jest Park Krajobrazowy Doliny Baryczy oraz obszary Natura 2000 „Dolina Baryczy” i „Ostoja nad Baryczą”.

Producent lub usługodawca zgłaszający wniosek do rozpatrzenia przez Kapitułę musi:

1/ postępować zgodnie z zasadami etycznego biznesu i przepisami prawa

2/ wypełniać kryteria Znaku:

Kryteria Znaku:

Produkt lub usługa, dla których Wnioskodawca stara się o przyznanie Znaku, musi charakteryzować się następującymi cechami:

1) Powiązanie z Regionem
2) Jakość.
3) Przyjazność środowisku
4) Wyjątkowość i rozpoznawalność
5) Bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi
6) Dostępność
7) Przyjazność dla klienta
8) Współpraca z Użytkownikami Znaku i Kandydatami
9) Współpraca z Administratorem Znaku

Więcej o kryteriach w regulaminie Znaku.

Dokumentacja konkursowa:

REGULAMIN ZNAKU "Dolina Baryczy Poleca"

Sprawozdanie z edycji 2012/2013 dla Użytkowników (produkty i usługi)

Wypełniają podmioty, które w edycji 2012/2013 posiadały status Użytkownika Znaku, z pełnym prawem do posługiwania się Znakiem

Sprawozdanie z edycji 2012/2013 dla Kandydatów (produkty i usługi)

Wypełniają podmioty, które w edycji 2012/2013 posiadały status Kandydata – otrzymały nominację do Znaku, bez pełnego prawa do posługiwania się Znakiem

Wniosek dla Kandydatów produkt

Wniosek dla Kandydatów usługa

Wypełniają podmioty, które:

1/ w edycji 2012/2013 posiadały status Kandydata – otrzymały nominację do Znaku, bez pełnego prawa do posługiwania się Znakiem,
2/ podmioty, które ubiegają się o Znak po raz pierwszy (nowi kandydaci)
3/ podmioty, które posiadają już prawo do Znaku na wybrane produkty/usługi (użytkownicy) ale chcą ubiegać się o Znak na nową ofertę

Dokumenty dodatkowe:

Opis kryteriów dla produktów

Opis kategorii usług turystycznych (noclegi, gastronomia, rekreacja, edukacja)

Opis kryteriów dla usług – noclegi

Opis kryteriów dla usług – gastronomia

Opis kryteriów dla usług – rekreacja

Opis kryteriów dla usług – edukacja

Harmonogram VI naboru

 

Informacji udziela:

Biuro Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

partnerstwo@nasza.barycz.pl

tel. 71 3830432