Rozdanie certyfikatów Dolina Baryczy Poleca 2018

2018-06-27 00:00:00

26 czerwca odbyło się uroczyste rozdanie certyfikatów użytkownikom Znaku Dolina Baryczy Poleca oraz dyplomów potwierdzających kandydowanie do Znaku.

Dolina Baryczy Poleca to produkty i usługi najwyższej jakości, pochodzących z Doliny Baryczy, powstających w zgodzie z przyrodą.
Oprócz uroczystości wręczenia certyfikatów, spotkanie miało również charakter warsztatowy. Podzieliliśmy uczestników na grupy wg rodzajów produktów i usług: produkty (rękodzieło, spożywcze), usługi noclegowe, rekreacyjne, edukacyjne, gastronomiczne. Każda grupa miała odpowiedzieć na ważne pytanie – w jakim miejscu się znajdujemy i w jakim kierunku zmierzamy? W końcu system Dolina Baryczy Poleca obchodzi w tym roku 10 lat. To właśnie na spotkaniu odwróciły się role – zadaliśmy użytkownikom pytanie - Czego właściwie oczekują od Znaku i na jakiej zasadzie mamy go przydzielać (na podstawie wizyt, sprawozdań – jeżeli tak, to o co pytać użytkowników)? Zadaliśmy pytania, przed którymi staje co roku Kapituła. Rozstrzygane zostały dylematy: co chcemy powiedzieć klientom pokazując Znak Dolina Baryczy Poleca, jak go najlepiej wykorzystać w promocji. Okazuje się, że nie jest to takie proste. Mamy nadzieję, że chociaż po części udało się odpowiedzieć na dylematy, a użytkownikom wcielić w rolę oceniających. Widzimy potrzebę takich spotkań, zwłaszcza, że teraz Znak posiada już ok. 50  pomiotów a grono stale się powiększa. Użytkownicy, kandydaci potwierdzają potrzebę poznawania się i wymiany wzajemnych doświadczeń – chociażby na polu handlowym. Mamy nadzieje, że będziemy się spotykać częściej i uda się wypracować dobre praktyki, pakiet pozytywnych cech Znaku, które wszyscy użytkownicy  chętnie będą komunikować na zewnątrz.
Świetny przykład promocji Znaku ale i własnych produktów przedstawiła p. Emilii Sznajder – Chmura z Gospodarstwa Rolnego Karnice koło Żmigrodu– dziękujemy i zapraszamy innych do dzielenia się dobrymi praktykami.
W 2018 roku Znakiem Dolina Baryczy Poleca zostało wyróżnionych 60 produktów i usług, a 6 kandydatów uzyskało nominację do Znaku.