Zaproszenie na spotkanie organizatorów wydarzeń Dni Karpia 2018

2018-02-05 00:00:00

Zapraszamy wszystkie podmioty, które chciałyby organizować wydarzenia w ramach Dni Karpia 2018, na spotkanie informacyjno - konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 13.02.2018 (wtorek)  o godz. 11:30 – 14:30, w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej, pl. ks. E. Waresiaka 7, w Miliczu (Uwaga! Jeżeli liczba uczestników spotkania będzie duża, możliwe jest przeniesienie spotkania w inne miejsce - wówczas wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni).

Zakończyły się emocje związane z zeszłorocznymi Dnia Karpia, podsumowaliśmy ten gorący okres i....przyszedł czas na organizację następnej edycji - Dni Karpia 2018.

Zapraszamy organizatorów do planowania wydarzeń we wrześniu, październiku i listopadzie - mamy nadzieję, że planując działania do połowy listopada przedłużymy sezon turystyczny obszaru.
Wspierane są przedsięwzięcia przyczyniające się do promocji  karpia oraz związanych z hodowlą karpia walorów turystycznych obszaru,  jesienna oferta aktywnych podmiotów gastronomicznych, usługowych w zakresie turystyki i edukacji regionalnej, oraz podmiotów publicznych angażujących się w organizację wydarzeń  dla mieszkańców prezentujących dorobek kulturalny, producentów i usługodawców z obszaru.
Na spotkanie proszę przygotować propozycje wydarzeń Dni Karpia 2018 – daty, nazwę, charakter wydarzenia.
W Programie spotkania m.in. co sprawdziło się w zeszłym roku a co nie, zasady przystąpienia do organizacji Dni Karpia 2018, harmonogram, podsumowanie i wnioski …
Zaproszenie na spotkanie TUTAJ
Jako koordynator staramy się o pozyskanie środków na koordynację, wydanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, utrzymanie kontaktów z mediami, organizację konkursu Mistrza Karpia, konferencji podsumowującej. Finansowanie jest prowadzone z wielu źródeł: ze środków publicznych, unijnych, partnerów wspierających oraz organizatorów wydarzeń. Mamy nadzieję, że korzyści dla rozwoju obszaru są widoczne, a porównując 10 czy choćby 5 lat wstecz widać wyraźny progres w wielości, dostępności i obecności mieszkańców i turystów na wydarzeniach.