UWAGA Sprawozdania dla użytkowników i kandydatów Dolina Baryczy Poleca

2017-02-02 12:43:12

Szanowni użytkownicy i kandydaci znaku DBP,            

informujemy, że 1 lutego został uruchomiony w serwisie dbpoleca formularz sprawozdania.

TERMIN składania sprawozdania
1. Do dnia 20 lutego 2017
2. Po terminie 20 lutego sprawozdania nie będą przyjmowane - serwis blokuje wysłanie formularzy

LOGOWANIE
1. Przypominamy, że aby wypełnić sprawozdanie należy zalogować się do serwisu (zakładka "zaloguj się" prawy górny róg serwisu) - login to Twój mail, jeżeli zapomniałeś hasła skorzystaj z funkcji przy logowaniu "zapomniałem hasła)
2. po zalogowaniu się jesteśmy w panelu "Twój profil"

UZUPEŁNIANIE sprawozdania
1. sprawozdanie dotyczy każdej usługi/ produktu, które otrzymały znak (użytkownicy) lub  są kandydatem do znaku.
2. naciskamy - wypełnij/edytuj sprawozdanie>>pokazuje się formularz sprawozdania
3. pola z możliwością wpisania dłuższego tekstu mają w prawym dolny rogu dwie kreseczki - można myszką je pociągnąć i rozszerzyć pole - ułatwia to czytanie i pisanie długich tekstów.
4. Ostatnie pytanie w sprawozdaniu dotyczy kontynuacji użytkownika znaku. Deklaracja TAK oznacza chęć kontynuacji, deklaracja NIE zerwanie użytkowania znaku.
5. Po wypełnieniu sprawozdania, proszę zapisać sprawozdanie przyciskiem "Zapisz", następnie prosimy przeczytać jeszcze raz, poprawić błędy, uzupełnić. W takim stanie możemy wrócić do sprawozdania w innym terminie.
6. Gotowe, przeczytane sprawozdanie wysyłamy do oceny członkom kapituły - przycisk "Zapisz i złóż sprawozdanie". Od tego momentu sprawozdanie podlega ocenie i nie ma już możliwości edycji sprawozdania.
Decyzją Zarządu  Stowarzyszenia w uzgodnieniu z Kapitułą zawarte w sprawozdaniach  informacje nie będą podlegały uzupełnieniu. Za jakość przygotowanego i wysłanego do akceptacji sprawozdania odpowiada użytkownik, kandydat do znaku.

MONITORING
Luty to czas na monitorowanie przez kapitułę podmiotów (użytkowników i kandydatów). Każdy pomiot ma przyznaną parę opiekunów (2 osoby - członkowie kapituły). Członkowie kapituły monitorują przede wszystkim podmioty - kandydatów oraz pomioty do których wcześniej były uwagi kapituły i nie mamy informacji o ustosunkowaniu się do uwag. Członkowie kapituły będą indywidualnie umawiali się z Państwem na spotkania.

OPŁATY użytkowanie znaku, kandydowanie do znaku
1. po złożeniu sprawozdań Kapituła spotka się w celu omówienia sprawozdań, wyników monitoringu i przyzna bądź nie znak DBP.
2. Podmioty, które w sprawozdaniu zadeklarowały dalsze użytkowanie znaku i dostaną pozytywną ocenę Kapituły zostaną umieszczone na liście użytkowników, kandydatów na rok 2017. Wówczas zobowiązani są wnieść opłatę licencyjną - przed podpisaniem umowy. Biuro Stowarzyszenia wystawi rachunek i prześle pocztą. Na podstawie rachunku podmioty wnoszą opłatę licencyjną.
Użytkownicy znaku - 300 zł brutto za usługę/produkt certyfikowany
kandydaci znaku - 150 zł brutto za usługę/produkt kandydacki.

O korzyściach wynikających ze znaku, przeczytaj  TUTAJ