Edukacja przyrodniczo-regionalna nad stawami w Rudzie Żmigrodzkiej

Opis usługi

Nasza oferta interdyscyplinarnych zajęć edukacyjnych o przyrodzie, regionie i ochronie środowiska prowadzona jest w obrębie Gospodarstwa Rybackiego "Ruda Żmigrodzka. Oferta skierowana jest głównie do przedszkoli, szkół i gimnazjów. Idealnie wpisuje się i jest weryfikowana w ramach programu "Edukacja dla Doliny Baryczy”. Lekcje w terenie odbywają się na trasie ścieżki przyrodniczej wokół największego stawu w gospodarstwie, z przystankami wytyczanymi przez tablice dydaktyczne, a w razie niepogody w Karczmie Rybnej „Ruda Żmigrodzka”. W trakcie zajęć dzieci poznają historię i specyfikę rybactwa na obszarze Doliny Baryczy oraz na czym polega zawód rybaka śródlądowego. Poprzez własną obserwację i przy wykorzystaniu większości zmysłów młodzi odkrywcy z bliska obserwują florę i faunę na stawach. Forma i treść zajęć, dopasowana odpowiednio do danej grupy wiekowej, realizuje wybrane podstawy programowe kształcenia ogólnego. Do dyspozycji dzieci są lornetki, atlasy zwierząt i roślin, tablice dydaktyczne na ścieżce, karty pracy. W ramach wycieczki proponujemy również kilka wariantów wyżywienia, w tym pieczenie kiełbasek nad ogniskiem lub catering z Karczmy Rybnej. Szczegóły oferty znajdują się pod linkiem: http://edukacja.barycz.pl/zasoby/?p=100&id_z=2451

Usługa z Doliny Baryczy

Oferta zajęć edukacyjnych w terenie bezpośrednio związana jest z Doliną Baryczy. Z jednej strony odbywa się na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, a z drugiej tematy zajęć ściśle wiążą się z florą i fauną regionu, historią i rozwojem Doliny Baryczy oraz specyfiką rybactwa śródlądowego. Obejmują także zagadnienia związane z ekologią i zachowaniem bioróżnorodności ekosystemów, w tym charakterystycznych dla Doliny Baryczy. Oferta realizowana jest w ramach programu Edukacja dla Doliny Baryczy. Więcej na www.edukacja.barycz.pl/zasoby/?p=100&id_z=2451

Co wyróżnia usługę

Proponowana oferta edukacyjna w terenie jest wyjątkowa ze względu na miejsce jej realizacji - karpiowe gospodarstwo rybackie w Dolinie Baryczy. Uczestnicy wycieczki mają okazję przyjrzeć się z bliska jak wygląda i funkcjonuje staw, jakie rośliny i zwierzęta występują w okolicy, przejść się groblą i poobserwować przez lornetkę ptaki i inne zwierzęta, dotknąć czy powąchać roślin, karmić daniele, zobaczyć z bliska żywą rybę. Również tematyka zajęć - rybactwo śródlądowe, historia i przyroda Doliny Baryczy, zachowanie bioróżnorodności a gospodarka rybacka, flora i fauna środowiska wodnego - przekazywana w formie interdyscyplinarnych modułów, jest unikatowa i wpisuje się w podstawy programowe poszczególnych klas. Co więcej bliskość Karczmy Rybnej zapewnia sprawny i elastyczny dostęp do atrakcyjnego, zbilansowanego kateringu (możliwość wybrania wariantu z karpiem),co gwarantuje wysoką jakość wyżywienia. Ponadto w razie niepogody można się schronić pod dachem karczmy i ciekawie spędzić czas korzystając z jej udogodnień.

Przyjazność dla środowiska

Nasze zajęcia edukacyjne są przyjazne dla środowiska: - edukacja dzieci i młodzieży m.in. o zachowaniu bioróżnorodności, odnawialnych źródłach energii, lokalnej i globalnej ochronie środowiska - zajęcia uwrażliwiające uczestników na piękno przyrody i wpływ człowieka na środowisko (stawy, zagroda z danielami) - korzystanie z oferty kateringowej Karczmy Rybnej, gdzie wykorzystywana jest ekologiczna pompa ciepła, gdzie segreguje się odpady, oddaje do skupu zużyty olej, korzysta z lokalnych produktów (krótkie łańcuchy dostaw) - korzystanie z infrastruktury gospodarstwa, które prowadzone jest w sposób ekologiczny (naturalne zboża jako pokarm ryb, bez chemii) z zachowaniem bioróżnorodności, ryby w stawie i daniele w zagrodzie pod ochroną weterynarza, z zachowaniem zasad dobrostanu.

Przyjazność dla Klienta

Edukacja w terenie prowadzona jest przez córkę właściciela gospodarstwa rybackiego i karczmy rybnej, która od lat związana jest z tym miejscem i Doliną Baryczy. Pracowała z dziećmi już od młodzieńczych lat (obozy żeglarskie, harcerstwo), a aktualnie swoją pasją do przyrody i regionu stara się zarażać młode pokolenia w trakcie zielonych lekcji. Wyższe wykształcenie prowadzącej zajęcia oraz jej umiejętności interpersonalne przekładają się na dobrą komunikacją z nauczycielami. Atutem jest też elastyczne podejście we współpracy. Oferta edukacyjna w Gospodarstwie Rybackim podlega monitorowaniu i stałej kontroli jakości w ramach realizacji programu "Edukacja dla Doliny Baryczy". Ponadto opiekunowie dzieci mogą zamieszczać swoje opinie na www.eduakcja.barycz.pl jak i na facebooku CzasNaRybke lub wysyłając maila na edukacja@raftowicz.pl, dzięki czemu możemy na bieżąco reagować. Dla zachowania bezpieczeństwa, dzieci poruszają się tylko wytyczonymi szlakami i tylko pod opieką Edukatora oraz opiekunów. Ponadto plac do przeprowadzania zabaw ogrodzony jest z trzech stron, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad grupą. Edukator wyposażony jest w apteczkę, przeszkolony z udzielania pierwszej pomocy.

Do kogo jest skierowana usługa

Grupy od 25 do 50 osób: przedszkola, szkoły, gimnazja, licea, uniwersytety III wieku.

Dostępność dla klientów indywidualnych

NIE

Dostępność dla grup zorganizowanych

TAK, od poniedziałku do piątku, najlepiej od 10:00 do 14:00

Internet

NIE

Języki obce

angielski

Oferta dodatkowa

plac zabaw przy karczmie (kącik zabaw w razie niepogody w karczmie), "dzika" piaskownica, zagroda z danielami, wieżyczka obserwacyjna przy paśniku, duży plac idealny do zabaw na świeżym powietrzu, możliwość zorganizowania ogniska, zestaw do zabaw na świeżym powietrzu (piłki, woreczki, itp.), lornetki, atlasy o roślinach i zwierzątach, tablice dydaktyczne na ścieżce przyrodniczej, sklepik w karczmie rybnej

Dni oraz godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku, najlepiej od 10:00 do 14:00

Usługa dostępna: sezonowo

  • marzec
  • kwiecień
  • maj
  • czerwiec
  • lipiec
  • sierpień
  • wrzesień
  • październik

Opinie klientów

Gospodarstwo Rybackie "Ruda Żmigrodzka" J. K. Raftowicz
Ruda Żmigrodzka 102
55-140 Żmigród
Tel: 601 733 559
E-mail: ryby@raftowicz.pl
www.ryby.raftowicz.pl

Wizytówka podmiotu z ofertami

Pokaż punkty sprzedaży

Pokaż większą mapę