ZGŁOŚ swój produkt, usługę do ZNAKU Dolina Baryczy Poleca

2021-01-19 00:00:00

ZGŁOŚ swój produkt, usługę do ZNAKU Dolina Baryczy Poleca

Znak Dolina Baryczy Poleca przyznawany jest najlepszym lokalnym produktom i usługom z Doliny Baryczy. Jego rozpoznawalność ułatwia odnieść sukces rynkowy i wyróżnić się wśród konkurencji.

 

Do dnia 10 lutego 2021 zapraszamy do złożenia wniosku o przyznanie Znaku Dolina Baryczy Poleca.

Wniosek składa się za pomocą elektronicznego formularza na stronie TUTAJ

Kto może skorzystać:

Przystąp do Znaku Dolina Baryczy Poleca, jeśli:

produkt, usługa bazuje na tradycji, kulturze, potencjale przyrodniczym Doliny Baryczy.

- Jesteś :

rękodzielnikiem, rolnikiem, lokalnym producentem, artystą.

- Prowadzisz usługi:

noclegowe, rekreacyjne, gastronomiczne, edukacyjne.

- Działasz na obszarze gmin: 

 Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

 

Korzyści z przystąpienia do Znaku:

- możliwość promowania certyfikowanej oferty za pomocą Znaku Dolina Baryczy Poleca,

- wyróżnienie, preferencyjne odsłony  na stronie dbpoleca.barycz.pl,

- dodatkowa forma promocji dla przedsiębiorców:

- w aplikacji – bezpośrednie komunikowanie ofert klientom, udział w karcie lojalnościowej,

- na strona turystycznej dolinabaryczy.travel,

- w przewodniku o Dolinie Baryczy,

- na mapkach turystycznych,

- kampanie na portalach społecznościowych,

- inne jak: ulotki, targi, wydawnictwa,
           

  - preferencyjne warunki powstania lub rozwoju działalności,

- udział w promocji Dni Karpia,

- dodatkowa wiedza dla przedsiębiorców (warsztaty, wyjazdy, dobre praktyki, zaangażowanie Kapituły w proces doradczy i monitorujący),

- współpraca między podmiotami – wzmacnianie kontaktów,  współpraca w zakresie komponowania wspólnych ofert,

- członkostwo w elitarnym gronie najlepszych producentów i usługodawców regionu!

 

Kategorie Znaku:

Znak przyznawany jest w kategoriach:

PRODUKTY:

  • PRZETWORZONE (SPOŻYWCZE , REKODZIEŁO)
  • NIEPRZETWORZONE (SPOŻYWCZE)

USŁUGI:

  • GASTRONOMICZNE NA BAZIE PRODUKTÓW LOKALNYCH
  • NOCLEGOWE (całoroczna lub sezonowa oferta dla turystów)
  • EDUKACYJNE (całoroczne lub sezonowe pozaszkolne formy edukacji)
  • REAKREACYJNE (wypożyczalnie, przewodnicy, atrakcje)
  • KULTURALNE (np. zespoły ludowe, orkiestry lokalne…)

 

 

7 KROKÓW – czyli krótka INSTRUKCJA jak otrzymać Znak:
1 KROK: Zarejestruj się w serwisie www.dbpoleca.barycz.pl
2 KROK: Opisz w serwisie www.dbpoleca.barycz.pl swoją wizytówkę podmiotu a następnie swój produkt/usługę
3 KROK: Czekaj na akceptację opisu przez administratora serwisu
4 KROK: Po akceptacji, uzupełnij elektroniczny dokument wniosku „Wypełnij wniosek” przypisany do usługi, produktu dla którego chcesz użytkować Znak
5 KROK: Zapisz i złóż wniosek
6 KROK: Ocena wniosków przez Kapitułę Znaku
7 KROK: zatwierdzenie rocznej umowy


Uwaga!
Po zaakceptowaniu wniosku o przyznanie Znaku, podmiot przechodzi roczny okres kandydacki. Po tym czasie może starać się o przyznanie Znaku jako użytkownik i w pełni korzystać z przywilejów posługiwania się Znakiem Dolina Baryczy Poleca.

 

Wyjątkowo ze względu na sytuację pandemiczną kandydaci do znaku zwolnieni są z opłaty rocznej.