Program Edukacyjny S.O.S Planeta – Bezpieczna Baza

Opis usługi

Świat się zatrzymał! Krytyczny stan środowiska naturalnego naszej planety, zagrażający zdrowiu i życiu ludzi, stawia przed ludzkością nowe wyzwania. Na wszystkich kontynentach, we wszystkich częściach świata trzeba odtworzyć naturalne układy ekologiczne, w których zasiedlające je organizmy będą funkcjonowały w zdrowej równowadze. Mieszkańcy Doliny Baryczy, nieskażonego obszaru o wielkiej różnorodności przyrodniczej, przygotowują się do przyjęcia gości. Muszą stworzyć szlaki turystyczne, dobrze zorganizować bazę noclegową i sieć gastronomiczną; pokazać unikatowe walory obszaru – lasy i stawy, w poszanowaniu życia przyrody i naturalnego krajobrazu. Bezpieczna i dobrze zorganizowana baza turystyczna nie tylko uchroni środowisko przed degradacją, ale również wzbogaci je mądrą, ekologiczną gospodarką. „S.O.S Planeta – Bezpieczna Baza” jest zespołową grą wyobraźni, w której uczestnicy wcielają się z rolę fikcyjnych bohaterów opowieści. Program składa się z wprowadzenia, rozwinięcia w zadaniach i celu, który ostatecznie ma być osiągnięty przez uczestników gry. Kolejne zadania są sekwencją przyczynowo - skutkową, tworzącą logiczną całość. Gra wspiera ministerialną podstawę programową, jest oparta na teorii Inteligencji Wielorakich. W programie szczególny nacisk jest położony na rozwijanie wiedzy przyrodniczej i ekonomicznej oraz inteligencji matematyczno-logicznej, przyrodniczej, przestrzenno-wizualnej i interpersonalnej. Czas trwania: 3 h Liczba uczestników: 20 – 30 os. Wiek uczestników: uczniowie klas IV-VIII, gimnazjaliści Miejsce zajęć: obiekt KOM Cena: 30 PLN / dziecko. AGENDA: Wprowadzenie do tematu i dyskusja na temat organizacji turystyki na obszarach chronionych, opowieść – wyzwania ludzkości w obliczu degradacji środowiska i malejących zasobów naturalnych, wykonywanie zadań, podsumowanie programu, dyskusja i wnioski, film przyrodniczy „Kraina Niezwykłości”, gry stolikowe „Edukacja dla Doliny. Baryczy”. Program edukacyjny powstał w ramach realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Beneficjent: KOM T.Defratyka Spółka Jawna, Wszewilki ul.Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz Tytuł operacji: Rozwój oferty przedsiębiorstwa w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze regionu oraz utworzenie nowego miejsca pracy związanego z charakterem prowadzonej działalności. Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka edukacji regionalnej (usługa lokalna) wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy, poprzez udostępnienie nowych pracowni tematycznych.

Co wyróżnia usługę

Programy KOM, nastawione na wszechstronny rozwój, stanowią praktyczną aplikację Teorii Inteligencji Wielorakich, opracowaną na Uniwersytecie Harwarda przez dr. Howarda Gardnera. Zakłada ona istnienie kilku rodzajów inteligencji, operujących w bardzo szerokim spektrum ludzkiej aktywności. Pozytywne sprzężenia między nimi angażują każdą z nich, prowadząc do zrównoważonego rozwoju indywidualnego i społecznego. Podczas działań zgodnych z predyspozycjami uczestników, wydobywamy i uwalniamy potencjał dziecięcego umysłu. Wspieramy słabiej rozwinięte obszary aktywności, inteligencjami lepiej rozwiniętymi. Dajemy szansę sprawdzenia się w grupie i w zadaniach indywidualnych. Pobudzamy do aktywności ruchowej i artystycznej. Stawiamy wyzwania językowe i logiczne. Uwrażliwiamy na przyrodę i historię sztuki. Wciągające gry, zabawy i warsztaty, których fabuły wypełnione są szeroko pojętą wiedzą praktyczną, integrują, uczą współpracy, inspirują do krytycznego myślenia i kreatywnego działania. Dają dzieciom poczucie własnej wartości i siłę sprawczości. Motywują i angażują, wciągając uczestników w magiczny świat dziecięcej wyobraźni.

Do kogo jest skierowana usługa (czy uwzględnia specyficzne grupy odbiorców?)

Grupy zorganizowane, uczniowie klas IV-VIII SP

Dostępność dla grup zorganizowanych (dni tygodnia, godziny)

Od poniedziałku do piątku po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej w biurze KOM (tel. 71 38 41 296)

Internet (Tak/Nie)

Tak

Języki obce (proszę podać jakie i rozdzielić je przecinkami)

język angielski

Oferta dodatkowa (Proszę wymienić, np. dostępność rowerów lub innego sprzętu sportowego, plac zabaw, grill, przewodniki, informatory, itp.)

Pełna oferta Programów Edukacyjnych KOM dostępna na stronie www.kom.edu.pl

Dni oraz godziny otwarcia

Pn. - pt. 8:00-16:00

Zamówienia - telefon

71 38 41 296

Zamówienia - email

biuro@kom.edu.pl

Usługa dostępna: cały rok

Opinie klientów