Program Edukacyjny S.O.S Planeta – Ekspedycja Badawcza

Opis usługi

Program o walorach przyrodniczych i ekologicznych pogłębiony o wiedzę na temat Doliny Baryczy. Jest rok 2050, właśnie zebrało się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej United Nations Climate Conference (UNCC) w Los Angeles. Światowej sławy naukowcy z całego świata za chwilę wybiorą skład ekipy badawczej, która wyruszy z naukową ekspedycją do Doliny Baryczy, której jako jedynej na świecie nie ogarnęła klęska ekologiczna. Celem jest zbadanie wody, gleby, powietrza i bioróżnorodności w Dolinie Baryczy oraz potwierdzenie, że jest to miejsce bezpieczne dla życia zwierząt i ludzi. „S.O.S Planeta – Ekspedycja Badawcza” jest zespołową grą wyobraźni, w której uczestnicy wcielają się z rolę fikcyjnych bohaterów opowieści. Program składa się z wprowadzeni, rozwinięcia w zadaniach i celu, który ostatecznie ma być osiągnięty przez uczestników gry. Kolejne zadania są sekwencją przyczynowo - skutkową, tworzącą logiczną całość. Gra wspiera ministerialną podstawę programową, jest oparta na teorii Inteligencji Wielorakich. W programie szczególny nacisk jest położony na rozwijanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz inteligencji matematyczno-logicznej, przyrodniczej i interpersonalnej. Czas trwania: 3 h Liczba uczestników: 20 – 30 os. Wiek uczestników: uczniowie klas IV-VIII, gimnazjaliści Miejsce zajęć: obiekt KOM Cena: 30 PLN / dziecko. AGENDA: Wprowadzenie do tematu i dyskusja na temat skutków globalnego ocieplenia i niszczycielskiej dla środowiska naturalnego działalności człowieka, opowieść – prognoza klęski ekologicznej, wykonywanie zadań, podsumowanie programu, dyskusja i wnioski, film przyrodniczy „Rytmy Natury”, gry stolikowe „Edukacja dla Doliny Baryczy” Program edukacyjny powstał w ramach realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Beneficjent: KOM T.Defratyka Spółka Jawna, Wszewilki ul.Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz Tytuł operacji: Rozwój oferty przedsiębiorstwa w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze regionu oraz utworzenie nowego miejsca pracy związanego z charakterem prowadzonej działalności. Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka edukacji regionalnej (usługa lokalna) wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy, poprzez udostępnienie nowych pracowni tematycznych.

Co wyróżnia usługę

Programy KOM, nastawione na wszechstronny rozwój, stanowią praktyczną aplikację Teorii Inteligencji Wielorakich, opracowaną na Uniwersytecie Harwarda przez dr. Howarda Gardnera. Zakłada ona istnienie kilku rodzajów inteligencji, operujących w bardzo szerokim spektrum ludzkiej aktywności. Pozytywne sprzężenia między nimi angażują każdą z nich, prowadząc do zrównoważonego rozwoju indywidualnego i społecznego. Podczas działań zgodnych z predyspozycjami uczestników, wydobywamy i uwalniamy potencjał dziecięcego umysłu. Wspieramy słabiej rozwinięte obszary aktywności, inteligencjami lepiej rozwiniętymi. Dajemy szansę sprawdzenia się w grupie i w zadaniach indywidualnych. Pobudzamy do aktywności ruchowej i artystycznej. Stawiamy wyzwania językowe i logiczne. Uwrażliwiamy na przyrodę i historię sztuki. Wciągające gry, zabawy i warsztaty, których fabuły wypełnione są szeroko pojętą wiedzą praktyczną, integrują, uczą współpracy, inspirują do krytycznego myślenia i kreatywnego działania. Dają dzieciom poczucie własnej wartości i siłę sprawczości. Motywują i angażują, wciągając uczestników w magiczny świat dziecięcej wyobraźni.

Do kogo jest skierowana usługa (czy uwzględnia specyficzne grupy odbiorców?)

Grupy zorganizowane, uczniowie klas IV-VIII SP

Dostępność dla grup zorganizowanych (dni tygodnia, godziny)

Od poniedziałku do piątku po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej w biurze KOM (tel. 71 38 41 296)

Internet (Tak/Nie)

Tak

Języki obce (proszę podać jakie i rozdzielić je przecinkami)

język angielski

Oferta dodatkowa (Proszę wymienić, np. dostępność rowerów lub innego sprzętu sportowego, plac zabaw, grill, przewodniki, informatory, itp.)

Pełna oferta Programów Edukacyjnych KOM dostępna na stronie www.kom.edu.pl

Dni oraz godziny otwarcia

Pn. - pt. 8:00-16:00

Zamówienia - telefon

71 38 41 296

Zamówienia - email

biuro@kom.edu.pl

Usługa dostępna: cały rok

Opinie klientów